Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Beskrivning av arbetsgruppen/motsv. och dess arbete/inriktning
Enheten för immunologi och allergi, Institutionen för medicin, Solna, är en internationellt framgångsrik forskningsenhet. Här bedrivs klinisk och experimentell forskning om immunologiska processer inom sjukdomar som allergi, cancer, lung- och tarmsjukdomar. Även basala mekanismer för hur immunceller kommunicerar, samt hur immunitet eller tolerans uppkommer studeras i humana och djurexperimentella modeller.

Ansvarsområden/arbetsuppgifter
Vi söker en person som bedriver forskning på högsta internationella nivå inom det adaptiva immunförsvaret med inriktning mot vesikulär kommunikation. Sökanden förväntas bedriva forskningen i nära samverkan med andra forskargrupper som är inriktade mot immunologi i inflammatoriska lungsjukdomar, allergisjukdomar och experimentell immunologisk forskning. Anställningen innefattar även undervisningsuppdrag på grundnivå och forskarutbildningsnivå.

Behörighet/kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Personen vi söker ska vara en etablerad självständig forskare med stark internationell profil i immunologi och intercellulär kommunikation. En forskningsprofil med inriktning på exosomer är meriterande. Erfarenhet av såväl patientstudier som djurexperimentell forskning inom området är meriterande. Den sökande bör ha stor erfarenhet av arbete med avancerade cell- och molekylärbiologiska tekniker samt av arbete med in vitro- och in vivo-modeller. Erfarenhet av nationella och internationella forskningssamarbeten och nätverk är meriterande. Den sökande ska ha erfarenhet av att handleda doktorander, samt att undervisa på grund- och forskarutbildningsnivå.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2458/2015
Kontakt
  • Professor Marianne van Hage, 08-519 759 42, marianne.van.hage@ki.se
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08-517 734 50, lars.ahrlund@ki.se
Publicerat 2017-05-05
Sista ansökningsdag 2017-08-30

Tillbaka till lediga jobb