Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta i den epigenetiska gruppen ledd av docent M. Jagodic (https://ki.se/en/people/majjag). Gruppen är en del av Karolinskas Neuroimmunology och Multiple Sclerosis (KNIMS) centrum där omkring 50 forskare arbetar med olika aspekter av patogenes av multipel skleros (MS), inklusive genetik, epidemiologi, immunologi och epigenetik, med utmärkta kliniska kohorter och experimentella modeller. Den epigenetiska gruppen är fysiskt belägen vid Centrum för molekylärmedicin (www.cmm.ki.se), där ~ 500 forskare arbetar med komplexa sjukdomar, i omfattande nationella och internationella samarbeten i toppmoderna anläggningar. Den epigenetiska gruppen studerar epigenetiska mekanismer som ligger bakom neuroinflammation och neuronal skada i MS med användning av både storskaliga omics-tillvägagångssätt och molekylära in vivo och in vitro-funktionella studier.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Vi rekryterar en doktorand som kommer att arbeta med projektet "Epigenetiska egenskaper hos sällsynta patogena immunceller hos patienter med multipel skleros" som stöds av det europeiska forskningsrådet (ERC-CoG).

För detta projekt söker vi en doktorand som delar vår passion för translationell epigenomik, som är redo att vara en del av vårt högt samarbetande team och är mycket motiverad att utföra omfattande bioinformatikanalyser samt arbete i våtlabb.  

Som doktorand i vårt team kommer du att:      

 • Vara aktivt inblandad i alla faser av projektet, inklusive experimentell design, provuppsamling, genomförande av immunologiska, molekylära och cellbiologiska tekniker samt utföra bioinformatik och statistiska analys, datatolkning och spridning.
 • Använda olika metoder för att fånga patogena immunceller från MS-patienter, karakterisera dem och utföra epigenom- och transkriptomanalys (nästa generations sekvensbaserade metoder).
 • Utveckla bioinformatiska färdigheter i skrivning och testning av analys pipelines, utföra analys, valideringar, dataintegration och tolkning.
 • Utveckla omfattande kunskaper inom epigenetik, neuroimmunologi och autoimmunitet.
 • Arbeta i nära samarbete med forskare och läkare inom epigenetik, beräkningsbiologi, immunologi och neurologi som kommer att ge konstant stöd och träning
 • Utveckla starka kommunikations- och samarbetsförmågor

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Den framgångsrika kandidaten ska ha: 

 • God förståelse för cell- / molekylärbiologi (kandidatexamen)  
 • Dokumenterad (dvs kurs eller projektarbete) erfarenhet inom bioinformatik
 • Erfarenhet av HPC och R (eller andra programmeringsspråk)
 • God förståelse för statistik
 • Erfarenhetet av arbete i våtlabb 
 • Starkt intresse för epigenetik, neuroimmunologi och bioinformatik
 • Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska och god förmåga att översätta och kommunicera resultat
 • Bra interpersonella färdigheter och förmåga att arbeta både självständigt men också som en del av ett lag

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Referensnummer 2-2370/2019
Kontakt
 • Elin Hammergård, HR-administratör, elin.hammergard@ki.se
 • Maja Jagodic, Professor, maja.jagodic@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
Publicerat 2019-04-16
Sista ansökningsdag 2019-05-22

Tillbaka till lediga jobb