Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Enhet
Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla, utvärdera och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder för identifiering, behandling och prevention av psykisk ohälsa och muskuloskeletal smärta på arbetsplatser och i samhället. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och består av cirka 25 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Fokus för den utlysta tjänsten är att självständig driva forskningsprojekt inom psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och arbetsåtergång. Arbetsuppgifterna inkluderar att leda och genomföra forskning inom arbetshälsa och rehabilitering, att handleda doktorander, undervisning med fokus på arbetshälsa och forskningsmetodik. I tjänsten ingår utvärdering av interventioner för att underlätta återgång i arbete och förbättra hälsa bland personer med psykisk ohälsa. Vidare är forskning om implementering inom primärvård och arbetsorganisationer, utvärdering av implementeringsprocesser samt etiska aspekter som aktualiseras i samband med att nya interventioner studeras viktiga delar av tjänsten. Arbetsuppgifterna innefattar även att söka forskningsanslag. Tjänsten är en 2-årig visstidsanställning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Vi söker en självständig forskare, som har egna forskningsanslag och erfarenhet av projektledning. För tjänsten är det ett krav att ha dokumenterad kompetens inom både kvalitativ såväl som kvantitativ forskningsmetodik inom interventionsforskning. Kunskap, klinisk erfarenhet samt erfarenhet av forskning inom primärvård och företagshälsa är meriterande. Erfarenhet av handledning av doktorander och mastersstudenter samt undervisning på avancerad- och grundutbildningsnivå är meriterande. Stor vikt fästs vid förmåga till gott ledarskap och god samarbetsförmåga. Då enheten arbetar i nära samarbete med partners från omgivande samhället läggs stor vikt vid förmågan att kommunicera och sprida forskningsresultat.

Den sökande förväntas bidra till att skapa kunskaper av betydelse för förståelse av psykisk ohälsa och sjukfrånvaro, samt hur arbetsåtergång inom den berörda populationen kan stärkas.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-796/2019
Kontakt
  • Irene Jensen, Professor, +46 8 524 832 12 / irene.jensen@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, + 46 70 173 85 75 / biborka.bveress@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Anne Boström, SEKO, +46 8 524 875 79 / anne.bostrom@ki.se
Publicerat 2019-02-06
Sista ansökningsdag 2019-02-20

Tillbaka till lediga jobb