Karolinska Institutet,

Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver banbrytande forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Totalt är vi 100 medarbetare vid institutionen och största delen av vår verksamhet finns vid Campus Flemingsberg.

Våra utbildningar är internationellt topprankade och vi lockar till oss studenter, forskarstudenter och forskare från världens alla hörn. Vår vision är att genom att vara världsledande inom oral hälsa förbättra människors livskvalitet och odontologi vid KI rankas också som bäst i världen i senaste QS- rankningen

Till institutionen för odontologi rekryterar vi nu en doktorand till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet (KI), se: http://ki.se/doktorand/om-utbildning-pa-forskarnivå.

Tjänsten är förlagd till avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering i Flemingsberg
Vid avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering bedriver vi grundutbildning för studenter vid tandläkar- och tandhygienistprogrammet. Våra ämnen är protetik, orofacial smärta och käkfunktion samt basal biomedicin. Vi bedriver även forskning och forskarutbildning.

Forskargrupp
Forskargruppen för Gerodonti/Orofacial medicin är fokuserad på att hitta effektiva metoder att erbjuda omsorgsberoende äldre mun- och tandvård som förhindrar oral ohälsa och bevarar en frisk mun. Forskningen omfattar både organisatoriska och odontologiska frågor. Den nu aktuella forskningstjänsten berör hur profylaktiska insatser via både utbildning/instruktion till vårdpersonal och munvårdsbehandling på patient, kan administreras via tandhygienister i mobil verksamhet.

Forskargruppen runt projektet består av en professor, en docent och två disputerade tandläkare. Gruppen har ett stort nationellt och internationellt samarbete med andra ledande forskare inom ämnesområdet, inte minst via Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT, vid Stockholms sjukhem. Där finns också en specialistklinik för Orofacial medicin vid Folktandvården AB i Stockholm, med fokus på äldre patienter.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Det aktuella forskningsprojektet är ett hemtandvårdsprojekt, där all verksamhet sker i patientens hemmiljö, både särskilt och enskilt boende. Studierna berör vilka effekter en kombination av utbildning/instruktion till vårdpersonal och munvårdsbehandling på patient via tandhygienister i mobil verksamhet, har på den orala hälsan mätt i både gingival- och slemhinnestatus samt kariesutveckling. Samtidigt följs den orala mikrobiella miljön och även hur vårdformen upplevs av vårdpersonalen. Patienterna rekryteras både från offentlig och privat verksamhet.

Det övergripande syftet är att undersöka om profylaktiska munvårdsinsatser av tandhygienister via mobil verksamhet är en effektiv vårdmodell som bevarar/förbättrar den orala hälsan i den studerade gruppen. Arbetsuppgifterna innehåller bearbetning både av redan insamlade data och samordning vid insamling av nya data samt deras bearbetning.

Behörighet till utbildning på forskarnivå
För att gå vidare i urvalsprocessen till en doktorandplats vid Karolinska Institutet måste den sökande uppfylla följande behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att uppnå kraven på särskild behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6.

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS eller genom gymnasiala meriter. För information om hur engelskkunskaper kan verifieras, se länken nedan.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper
Krav:

 • Tandhygienistlegitimation
 • Erfarenhet både av klinik och administrativa uppgifter
 • Magister eller masterexamen
 • Flytande svenska i tal och skrift 

Meriterande:

 • Dokumenterat intresse för den aktuella patientgruppen och hur deras mun- och tandvård organiseras för att vara så effektiv som möjligt.
 • Undervisning till vårdpersonal om oral hälsa för omsorgsberoende äldre
 • Datorvana

Du bör vara mycket motiverad, engagerad, energisk, kapabel till kritiskt tänkande och problemlösande. Du har god samarbetsförmåga samt har intresse för undervisning.

Villkor
Den som blir utvald för att antas till utbildning på forskarnivå kommer att anställas som doktorand med licentiatexamen som mål (2 år på heltid eller 4 år på halvtid).

Ansökningsförfarande
Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar, på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Dokument för bedömning av behörighet*: Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 (om ej examen från ett nordiskt lärosäte)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 

*Se http://ki.se/doktorand/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva för information om krav som ställs på dokumentation vid behörighetsbedömning.

Om motsvarande kunskaper åberopas (se punkt 3 vid grundläggande behörighet ovan) ska särskild blankett fyllas i och skickas in tillsammans med ansökan. Information om denna process samt blankett finns här: http://ki.se/doktorand/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse vid urvalet

Urvalsprocessen inkluderar flera steg. De mest lämpliga sökanden kommer att gå vidare till nästa steg som inkluderar intervjuer och andra urvalsmetoder. Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

 

 

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-527/2019
Kontakt
 • Inger Wårdh, enhetschef, 08-524 882 26
 • Charlotte Wikhagen, personalhandläggare, 08-524 880 46
Facklig företrädare
 • Nikolaos Christidis, SACO, 070-037 49 67
 • Marianne Johansson, OFR, 08-524 881 11
Publicerat 2019-01-25
Sista ansökningsdag 2019-02-14

Tillbaka till lediga jobb