Har du doktorerat och vill leda ett samverkansprojekt?

Karolinska Institutet (KI) avser, i samarbete med KTH och Malmö universitet, att driva ett samverkansprogram i den svenska högskolesektorn. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin i Sverige. Programmet ska även bidra aktivt till att förstärka och intensifiera arbetet med högskolans organisatoriska kultur, med fokus på kvalitet, hållbar utveckling, arbetsmiljö, ledarskap och lika villkor. Inom ramen för programmet genomförs en nationell prevalensstudie om sexuella trakasserier i svensk akademi samt ett antal olika delstudier vid de lärosäten som ingår i programmet.

Vi söker därför en driven forskningsledare som ska etablera och leda verksamheten. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med andra forskare. Forskningsledaren rapporterar till programmets styrgrupp som bl.a. består av de lärosätesledningar som ingår i samverkansprogrammet.

Tjänstgöringsgraden är en heltidsantällning och tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning. 30 % egen forskning inom programmets profilområden kan komma att ingå som del i anställningen.


Arbetsuppgifter

Som forskningsledare kommer du vara den som utvecklar och leder samverkansprojektet. Du förväntas bidra i etablering och utveckling av samverkansprogrammet, i nära samarbete med högskolesektorns olika aktörer. Därutöver bedriver du självständig forskning inom programmets profilområden, samt bidrar med forskningsbaserad expertkunskap som stödjer högskolesektorn i det utvecklingsarbete som främjandearbetet innebär. Vidare ska arbetet resultera i vetenskapliga artiklar och resultaten spridas till en bred målgrupp. Slutligen bidrar du till att utveckla nya forskningsprojekt och söka externa forskningsmedel inom ramen för samverkansprogrammet.


Kvalifikationer

Behörig att antas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, med fördel med inriktning mot kritiska perspektiv på kön, makt och jämställdhet i akademin. Din forskning ska tangera samverkansprogrammets inriktning och gärna koppla till frågor om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. 

Eftersom det inom svensk högskolesektor talas flera språk är det ett krav att du har förmåga att uttrycka dig konkret och målgruppsanspassat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.

Du har dokumenterad kunskap om akademiskt ledarskap och har flerårig erfarenhet av att leda stora samverkansprojekt i tvärvetenskapliga/interdisciplinära forskningsmiljöer. Vidare är det meriterande med kunskap och erfarenhet från hela diskrimineringsfältet, liksom tillgång till relevanta nätverk i det högskolepolitiska systemet, både nationellt och internationellt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vi lägger särskilt stor vikt vid din förmåga att leda och utveckla samverkande team i innovativa forskningsmiljöer.


Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:
•En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
•En komplett publikationslista
•En sammanfattning av vetenskapliga samarbeten
•En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Om Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime.

Om Karolinska Institutet

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-346/2019
Kontakt
  • Ulrika Helldén, 08- 524 869 71
  • Terese Stenfors, Enhetschef LIME, 08-524 83737
  • Carl-Johan Sundberg, prefekt LIME, Carl.J.Sundberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Saco-föreningen vid universitetsförvaltningen, SACO@uf.ki.se
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tillbaka till lediga jobb