Samverkansprogram mellan flera högskolor

Karolinska Institutet (KI) avser, i samarbete med KTH och Malmö universitet, att driva ett samverkansprogram i den svenska högskolesektorn. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin i Sverige. Programmet ska även bidra aktivt till att förstärka och intensifiera arbetet med högskolans organisatoriska kultur, med fokus på kvalitet, hållbar utveckling, arbetsmiljö, ledarskap och lika villkor. Inom ramen för programmet genomförs en nationell prevalensstudie om sexuella trakasserier i svensk akademi samt ett antal olika delstudier vid de lärosäten som ingår i programmet.

Vi söker därför en driven forskare som ska leda och genomföra prevalensstudien. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med samverkansprogrammets forskningsledare och andra forskare. Forskaren rapporterar till programmets styrgrupp som bl.a. består av de lärosätesledningar som ingår i samverkansprogrammet.

Tjänstgöringsgraden är på 50 % och tjänsten är tidsbegränsad till två år.


Arbetsuppgifter

Forskaren ska leda och genomföra en forskningsbaserad prevalensstudie om sexuella trakasserier i högskolesektorn. Arbetet sker i nära samverkan med andra forskare på fältet. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för ansökan om etikprövning, datainsamling, samt kvalitativa och kvantitativa analyser. Vidare ska arbetet resultera i vetenskapliga artiklar och resultaten spridas till en bred målgrupp. Slutligen bidrar du till att utveckla nya forskningsprojekt och söka externa forskningsmedel inom ramen för samverkansprogrammet.


Kvalifikationer

Behörig att antas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För den aktuella tjänsten krävs:
•Doktorsexamen inom för samverkansprojektet relevanta områden, med fördel med inriktning mot arbetslivsforskning eller motsvarande.
•Erfarenhet av att samla in och analysera (kvalitativt och kvantitativt) stora och komplexa data genom enkäter, intervjuer, dokument.
•Erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar och presentera resultat vid vetenskapliga konferenser.
•Förmåga att uttrycka sig konkret och målgruppsanpassat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.

Det är meriterande om du har:
•Erfarenhet av forskning inom området arbetsmarknad, psykosocial hälsa, arbetsmiljö, trakasserier och utsatthet, gärna med fokus på offentlig sektor.
•Erfarenhet av och god förmåga till samverkan i tvärvetenskapliga/interdisciplinära forskningsmiljöer
•Erfarenhet av att leda, planera och genomföra större, tvärvetenskapliga/interdisciplinära studier
•Erfarenhet av ansvar för registerstudier eller motsvarande
•Hög och för tjänsten relevant vetenskaplig produktivitet under senare år
•Erfarenhet av administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vi lägger särskilt stor vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja.


Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:
•En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
•En komplett publikationslista
•En sammanfattning av vetenskapliga samarbeten
•En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

 

Om Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime.


Om Karolinska Institutet

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-306/2019
Kontakt
  • Ulrika Helldén, Samordnare lika villkor, 08 - 524 869 71
  • Terese Stenfors, Enhetschef LIME, 08-524 83737
  • Carl-Johan Sundberg, prefekt LIME, Carl.J.Sundberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Saco-föreningen vid universitetsförvaltningen, SACO@uf.ki.se
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tillbaka till lediga jobb