Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp
The research group Signal Transduction is interested in complex signal-transduction in pancreatic islet cells under physiological and diabetic conditions. In recent years, the group has established the innovative and versatile approach “Non-invasive in vivo imaging of pancreatic islet cell biology” and successfully pioneered its application in the characterization of signal-transduction in islet cells and other cells. This technique will now be applied for in vivo promotion and characterization of human induced pluripotent stem cell-derived surrogate islets read more: https://ki.se/en/mmk/signal-transduction-0

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Beta cell replacement therapy is one of the most important strategies for treating and curing diabetes, but is hindered by the scarce availability of pancreatic islets. Discoveries in stem cell research may revolutionize this therapy. Engineering of insulin-expressing cells from human induced pluripotent stem cells is a realistic approach. However, it is difficult to promote these cells to differentiate into highly specialized cells with the exquisite glucose sensitivity in vitro. The overall goal of this PhD project is to engineer and characterize highly-specialized, glucose-sensitive and insulin-secreting cells for diabetes therapy by an in vivo approach. The successful candidate will characterize pluripotent stem cell-derived surrogate islets in vitro, transplant these surrogate islets into the anterior chamber of the eye, promote and monitor in vivo differentiation of these surrogate islets.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Ange här även om det finns andra formella behörighetskrav, utöver de ovan, som de sökande måste ha för att komma ifråga för detta projekt, t.ex. viss utbildning, kunskaper i svenska.

Färdigheter och personliga egenskaper
Ange färdigheter och personliga egenskaper som är nödvändiga eller önskvärda/meriterande för den aktuella doktorandplatsen. Det bör framgå vad som är krav och vad som endast är meriterande.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Examensbevis och betygshandlingar, i originalspråk och översättning (om tillämpligt)
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska enligt det särskilda behörighetskravet ovan

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-6094/2018
Kontakt
 • Shao-Nian Yang, Associate Professor, shao-nian.yang@ki.se
 • Per-Olof Berggren, Professor, per-olof.berggren@ki.se
Facklig företrädare
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-18

Tillbaka till lediga jobb