Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Verksamhet finns även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Campusområdet i Solna. Det finns 14 enheter och 1 sektion vid CLINTEC. Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling.

Vi arbetar i en internationell och mångkulturell miljö med grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS-programmet, postdoktorala forskare, lärare och forskare vid Karolinska Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning och utveckling.

CLINTEC har c:a 180 personer anställda, samt c:a 200 forskarstuderande och 400 anknutna forskare och lärare.

Avdelning
Vid enheten för pediatrik bedrivs forskning och utbildning inom barnmedicin. Drygt 100 personer är knutna till enheten varav ett 30-tal registrerade doktorander. Enheten har huvudansvar för två pediatrikkurser och en studentvald kurs inom läkarutbildningen per termin samt en fristående kurs kring barnfetma. Enhetschef är Professor Claude Marcus. I administrationen ingår även studierektor, kursamanuens och ytterligare två administratörer.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare för pediatrisk obesitasforskning, med övervägande epidemiologisk inriktning. Den sökande skall samordna studier inom området barnfetma i nära samarbete med övriga forskare, doktorander, statistiker och administrativt personal inom enheten för pediatrik, CLINTEC. Innehavaren av tjänsten förväntas initiera nya och driva pågående projekt från uppstart till slutrapportering och kan komma ansvara för ett flertal specifika projekt samt delta med epidemiologisk och medicinsk ämneskompetens i andra projekt.

En stor del av vår epidemiologiskt inriktade forskning bygger på uppgifter från såväl kvalitetsregistret BORIS (www.e-boris.se) samt de nationella registren vid Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån samt andra kvalitetsregister. I arbetet ingår att ta fram statistiskt underlag från BORIS för framställande av rapporter och anslagsäskanden. Samarbete med nationella register och databaser från andra länder kan förekomma.

I anställningen ingår även utbildning, undervisning, främst på post-graduate nivå, kurs- och forskningsadministrativt arbete samt handledning av forskarstuderande.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent. För att söka denna tjänst behöver du ha avlagt doktorsexamen inom medicinsk vetenskap. Dokumenterad kompetens och längre erfarenhet från registerforskning med nationella register från Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån samt god kännedom om statistiska analyser är krav för tjänsten. Då tjänsten även innefattar undervisning, är undervisningserfarenhet, både avseende katedral undervisning samt enskild handledning ett krav. Du bör ha genomgått högskolepedagogisk utbildning.

Personen vi söker ska vara väl förtrogen med design av epidemiologiska studier och statistiska analysmetoder för kohort- och fall-kontrollstudier. Dessutom bör du vara väl förtrogen med de specifika fallgroparna inom pediatrisk epidemiologisk forskning. Du som söker bör ha goda kunskaper i statistikprogrammet SAS. Våra arbetsspråk är engelska och svenska och därför är goda kunskaper i tal och skrift i båda språken ett krav.

Erfarenhet av arbete med kvalitetsregister är meriterande. Då internationella samarbeten kan komma att bli aktuella, är erfarenheter av internationella samarbeten och/eller gästforskarperiod vid utländskt universitet meriterande. Kunskaper inom ämnesområdet barnfetma, liksom dokumenterad utbildning inom doktorandhandledning är meriterande.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet, självständighet, initiativtagande och samarbetsförmåga.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2019
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5829/2018
Kontakt
  • Claude Marcus, Professor och enhetschef, 070-748 61 59
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286, emilie.hultin@ki.se
  • Monika Armuand, Monika.Armuand@ki.se 0760-50 23 42
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-11-29

Tillbaka till lediga jobb