Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp
Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla, utvärdera och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder för identifiering, behandling och prevention av psykisk ohälsa och muskuloskeletal smärta på arbetsplatser och i samhället. Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och består av cirka 25 medarbetare.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker en doktorand till ett projekt om sjukfrånvaro vid psykisk ohälsa. I projektet utvärderas en intervention för att underlätta återgång i arbete och förbättra hälsa bland personer med psykisk ohälsa. Interventionen ges inom primärvården och effekterna av insatsen mäts genom bland annat effekt på sjukskrivningslängd. Vi utvärderar även implementeringsprocessen och identifierar etiska aspekter i samband med interventionen.

Som doktorand innebär dina arbetsuppgifter att under handledning och i samarbete med forskargruppen genomföra fyra delstudier som kommer att ingå i doktorsavhandlingen. Detta innebär att utifrån angivna syften och frågeställningar insamla data och utföra analyser tillsammans med handledare och statistiker, samt författa vetenskapliga manuskript. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för datainsamling och analys tillämpas. I arbetsuppgifterna ingår viss administration och projektkoordinering. Vidare finns goda möjligheter för doktoranden att bidra till forskargruppens utveckling, och att skriva eller medverka i forskningsansökningar kan bli aktuellt.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Det är ett krav att den sökande kan uttrycka sig väl på svenska och engelska, både muntligt och i skrift.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som är mycket ambitiös och motiverad med intresse för att utvecklas både som person och att bidra till projektets utveckling. Som doktorand förutsätts du vara noggrann, lyhörd och har god kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och att du har god analytisk förmåga.

Meriterande är tidigare arbete med psykisk ohälsa och/eller erfarenhet av arbete inom primärvården. Meriterande är även att ha arbetat i projekt, exempelvis assisterat vid datainsamling i forskningsprojekt, eller ha drivit utvecklingsprojekt.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Examensbevis och betygshandlingar, i originalspråk och översättning (om tillämpligt)
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska enligt det särskilda behörighetskravet ovan

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-5821/2018
Kontakt
 • Elisabeth Björk Brämberg, Forskarassistent, 08-524 874 12 / elisabeth.bjork.bramberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Niklas Andersson, OFR, 08-524 874 19 / niklas.andersson@ki.se
 • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79 / anne.bostrom@ki.se
 • Biborka Bereczky-Veress, SACO-S, 070-1738575 / biborka.bveress@ki.se
Publicerat 2018-10-23
Sista ansökningsdag 2018-11-23

Tillbaka till lediga jobb