Karolinska Institutet,

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp

Denna tjänst är placerad i forskargruppen Hälsomått och ekonomisk utvärdering, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, LIME. Forskningsområdet omfattar metodutveckling för mätning och värdering av hälsa, vilket är ett delområde inom hälsoekonomi.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter

Forskarutbildningsprojektet syftar till att öka kunskap om hur patienters uppfattning och erfarenhet av hälsa skiljer sig mellan sjukdomsområden. Projektet innebär huvudsakligen analys av stora dataset med inkluderande det generiska hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D. Det åligger den forskarstuderande att skaffa sig erforderlig metodkunskap genom kurser, aktiv medverkan i seminarier och praktisk tillämpning genom forskning i nära samarbete med sina handledare. Den forskarstuderande förväntas också bidra till arbetet i forskargruppen. 

Forskarutbildningsprojektet planeras leda till en licentiatexamen efter två års heltidsstudier.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Masterutbildning eller likvärdig utbildning i folkhälsovetenskap, med inriktning mot hälsoekonomi, policy och management är ett krav.

Masterkurs i hälsomått på avancerad nivå är ett krav.

Mycket god engelska i tal och skrift är ett krav.

Färdigheter och personliga egenskaper

Erfarenhet av att analysera stora dataset inkluderande det generiska hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D är ett krav.

Mycket god analytisk förmåga och mycket god kunskap i att använda statistiska program är ett krav.

Erfarenhet av att analysera både hypotetiska och erfarenhetsbaserade värderingssystem är ett krav.

Mycket god förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta med andra i projekt, noggrannhet vid analyser och förmåga att arbeta systematiskt är ett krav.

Mycket god förmåga att självständigt genomföra projekt är meriterande.

Tidigare vetenskapliga publikationer är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid ovanstående beskrivna personliga egenskaper och förmåga att samarbeta.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Examensbevis och betygshandlingar, i originalspråk och översättning (om tillämpligt)
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska enligt det särskilda behörighetskravet ovan

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5796/2018
Kontakt
 • Kristina Burström, Forskare, kristina.burstrom@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
 • Marcus Stjernström, OFR, 08-524 866 63, marcus.stjernstrom@ki.se
Publicerat 2018-10-24
Sista ansökningsdag 2018-11-14

Tillbaka till lediga jobb