Karolinska Institutet,

Institutionen för laboratoriemedicin består av sex avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

Avdelningen för klinisk mikrobiologi

En position som postdoktor är tillgänglig vid Professor Christian Giskes forskargrupp vid Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg. Avdelningen har två forskargrupper inom klinisk bakteriologi och 5 grupper som är forskningsaktiva inom klinisk virologi. Giskes grupp (3 postdocs, 5 PhD-studenter, två andra studenter, och en seniorprofessor) arbetar i huvudsak med translationell forskning inom området antibiotikaresistens. Gruppen jobbar även med nya behandlingsprinciper, särskilt för gramnegativa tarmbakterier.

Arbetsuppgifter

Det aktuella projektet är kopplat till ett EU-projekt (Eurostars), där Giskes grupp är akademisk partner. Projektet kommer att gå ut på att lägga grunden för kliniska studier av en ny behandlingsprincip för bakteriell pneumoni, där man genom ett nytt system för att fördela läkemedel selektivt till lungorna kan uppnå mycket högre koncentrationer av vanliga antibiotika som redan finns på marknaden. Särskilt riktar denna strategi sig mot resistenta tarmbakterier som annars inte skulle kunna vara tillgängliga för behandling med antibiotika i normal dosering.

Karolinska Institutets del av projektet är särskilt in vitro assays av antimikrobiell känslighet. Bakteriella patogener som är mål för den nya terapin kommer att exponeras för antibiotikakoncentrationer motsvarande de man kan uppnå in vivo, för att kartlägga effektiviteten i antimikrobiell avdödning av bakterierna. Baserat på dessa resultat kommer det senare utföras djurförsök (muspneumoni), som äger rum hos en annan partner i konsortiet. En viktig del av KI:s arbete i projektet är även att karakterisera resistensmekanismer och kartlägga betydelsen av vissa resistensmekanismer för behandlingseffekt. Baserat på djurförsöken kan vissa bakterieisolat behöva studeras mer ingående, inklusive in silico mappning av resistens- och virulensgener.

Kvalifikationer

Behörig att antas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. I detta projekt viktläggs erfarenhet av att jobba i projekt där samverkan mellan akademiska och industriella partners ingår. Erfarenhet av antimikrobiella avdödningsassays (med och utan humana cellinjer) och analys av tillväxtkurvor är meriterande för den som söker positionen. Erfarenhet av in silico bioinformatisk analys av data från helgenomsekvensering är meriterande. Den som söker tjänsten kommer att ingå i en multikulturell forskargrupp och god samarbetsförmåga är av stor vikt. Personliga kvalifikationer ges stor vikt i bedömningsprocessen.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete.

2. En komplett publikationslista.

3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4822/2018
Kontakt
  • Christian G. Giske, 08-51773574
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
  • Emilie Hultin, SACO, Annica Lindkvist, SACO, emilie.hultin@ki.se, annica.lindkvist@ki.se
  • Karin Olsson, SEKO, karin.olsson@ki.se
Publicerat 2018-09-07
Sista ansökningsdag 2018-09-29

Tillbaka till lediga jobb