Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande vid institutionen. Drygt 30 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har cirka 110 doktorander. Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för grundutbildning i patologi, onkologi och rättsmedicin för läkarstudenter, samt tumörbiologikurser för biomedicinstudenter och patologiutbildningar för optiker.

Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 36 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har cirka 120 doktorander. Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för grundutbildning i patologi, onkologi och rättsmedicin för läkarstudenter, samt tumörbiologikurser för biomedicinstudenter och patologiutbildningar för optiker.

Molekylär patologi är ett brett och dynamiskt forskningsområde och kliniskt verksamhetsområde. Ämnet omfattar hela spektrat av molekylära förändringar som initierar och bidrar till cancerutveckling samt är avgörande för diagnostik, prognostik och behandlingsval. Dessa kan utgöras av tex förändringar inom DNA molekylens ordning, sekvens, paketering och uttryck på gen- och protein-nivå och ses inom subpopulationer av celler eller vara generellt representerade i vävnad eller kroppsvätskor.

Metodutveckling och implementering av ny metodik är en viktig del, likaså provtagning och användning av vävnadsmaterial. Digital patologi och relevant imaging är andra inriktningar, likaså datorstödd modellering av fenotyper. Ämnet innefattar angreppsätt inom såväl molekylärbiologi, genomik, digital patologi, imaging och avancerad modellering.

Det strategiska forskningsprogrammet inom cancer (StratCan) vid Karolinska Institutet stödjer tjänsten med lönemedel till lektorsanställningen under en inledande period.

Arbetsuppgifter
Anställningen är förlagd vid Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, på 70% av heltid samt anställning vid FO Klinisk Patologi och Cytologi vid Solna enheten Karolinska Universitetssjukhuset på 30% av heltid. Eventuellt kan en viss justering mellan Karolinska Institutet/ Karolinska universitetssjukhuset diskuteras.

Anställningen kommer i huvudsak att vara inriktad mot forskning. Den anställde lektorn förväntas tillföra akademiskt ledarskap inom preklinisk och klinisk molekylär patologi. I arbetsuppgifterna ingår att fungera som principal investigator (PI) och bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet, samt handleda doktorander och disputerade juniora forskare. I anställningen ingår också undervisning på grund-, avancerad-, eller forskar-utbildningsnivå. Vidare förväntas innehavaren bidra till och utveckla klinisk molekylär patologi inom sjukvården.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, klinisk skicklighet, samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (se anvisningar till anställningsordningen).

Sökande ska vara en lektorskompetent forskare med aktiv internationellt ledande cancerforskning inom molekylär patologi avseende sin specifika egna inriktning.

Sökande ska vara en kliniskt aktiv läkare med specialistkompetens i klinisk patologi samt kunskap inom klinisk molekylär patologi. Sökande ska presentera en tydlig vision om hur han/hon ser utvecklingen inom molekylär patologi under de närmaste fem åren.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid FO Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset - Solna, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i klinisk patologi, eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), klinisk skicklighet (2), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Den anställda lektorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Förmåga att genomföra vetenskapliga samarbeten och extrahera extern finansiering är meriterande. 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4433/2018
Kontakt
  • Lars Holmgren, Professor/Prefekt, 08-51779317,073-4036794, lars.holmgren@ki.se
Facklig företrädare
  • Andreas Lundqvist, SACO, andreas.lundqvist@ki.se
  • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
Publicerat 2018-09-18
Sista ansökningsdag 2018-10-16

Tillbaka till lediga jobb