Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett FoUU-centrum inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. autismspektrumtillstånd och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att förbättra forskning och vård inom området samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter och anhöriga etc. Kind genomför tillsammans med Hälso och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin(CES) en genomlysning av barn och ungdomspsykiatrins vårdkedja.  

Arbetsuppgifter
Som projektledare medverkar du i planerade möten mellan KIND, HSF och CES.

(1) Sätta ihop en enkät med relevanta frågeställningar.

(2) Datahantering, analyser och skrivandet av rapporter/ artiklar.

(3) Vara den sammanhållande länken mellan de olika enheterna.

(4) Självständigt leda arbetet med datainsamlingen

(7) Arbetsleda forskningsassistenter

(6) Återrapportera till projektledningen

Tjänsten som projektledare är en 1 årig visstidsanställning, med start 1 september 2018 på deltid om 55%. 

Kvalifikationer
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till personliga egenskaper samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Vi söker en motiverad person som kan arbeta självständigt och är bra på att arbeta i grupp. Sökanden måste ha psykologutbildning, intresse för neuropsykiatri samt dokumenterad vana av patientkontakt, samt analys och bedömning av kvalitativ och kvantitativ data. Sökanden måste ha mycket goda kunskaper i statistik. Vidare är det ett krav att sökanden måste ha mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift liksom svenska.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
  • 2 personliga referenser vid begäran.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 september 2018
Löneform Månadslön
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4178/2018
Kontakt
  • Steve Berggren, Steve.Berggren@ki.se
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2018-07-25
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb