Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
En av institutionens fem avdelningar är Avdelningen för försäkringsmedicin där forskning och undervisning om olika aspekter av sjukfrånvaro, hälsa, arbete och livssituation bedrivs. Exempel på forskningsområden är orsaker till sjukfrånvaro, möjliga konsekvenser av att vara sjukskriven och vad som påverkar återgång i arbete. Olika typer av data används i såväl epidemiologiska som kvalitativa analyser. Vi är cirka 35 personer och driver cirka 25 olika forskningsprojekt. Vi har etablerat flera stora databaser och har omfattande samarbete med andra forskare, såväl i Sverige som internationellt. De komplexa frågeställningarna innebär ett stort behov av tvärvetenskaplighet. Personer med olika utbildningsbakgrund ingår i projekten. Du hittar mer information om oss och vår verksamhet på vår hemsida: ki.se/cns/forsakringsmedicin 

Arbetsuppgifter
Som forskare kommer du att arbeta i ett eller flera forskningsprojekt inom avdelningen samt med försäkringsmedicinsk undervisning. I anställningen ingår databearbetning, dataanalys, vetenskaplig publicering, handledning av studenter och doktorander, samt samverkan med andra forskare nationellt och internationellt. En central uppgift kommer även att vara att söka forskningsmedel och att bidra till tredje uppgiften.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är relevant för försäkringsmedicin och genetisk epidemiologi, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Den sökande skall vara väl förtrogen med såväl det försäkringsmedicinska som med de epidemiologiska forskningsfälten rörande psykisk ohälsa och rörelseorganens sjukdomar, samt därtill inneha dokumenterad, gedigen kompetens inom statistik, kvantitativ genetik, survey- och registerforskning. Sökanden ska ha god förmåga att samverka med andra forskare både nationellt och internationellt och ha erfarenhet av att leda epidemiologiska forskningsprojekt. Sökanden ska ha erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel både som huvudsökande och som medsökande. Den sökande ska ha erfarenhet av att handleda studenter och ha utmärkta kunskaper i Office-paketet, SAS, Mx, OpenMx och Endnote. Att behärska såväl svenska som engelska väl i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Särskild vikt läggs vid sökandes kompetens inom försäkringsmedicin, statistik, epidemiologi och beteendegenetik.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3930/2018
Kontakt
  • Julia Martinez Palm, Personaladministratör, 08-524 832 40
  • Pia Svedberg, Forskargruppsledare, pia.svedberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Sista ansökningsdag 2018-07-14

Tillbaka till lediga jobb