Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Arbetsuppgifter
Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. Avsikten är att denna lektor skall bedriva såväl forskning inom epidemiologi som undervisning inom epidemiologi och folkhälsa samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Innehavaren av utlyst tjänst kommer att ansvara för kursen Hälsa i samhälle och miljö om 12 hp inom Läkarprogrammet, undervisa och ha kursansvar för såväl grundläggande som mer avancerade kurser inom forskarutbildningen i epidemiologi och inom kardiovaskulär och molekylär epidemiologi. Lektorn förväntas också koordinera arbetet för att underhålla och utveckla epidemiologiska studiematerial. Arbetsuppgifterna innefattar även att medverka i IMMs translationella uppgift som utgörs av miljömedicinsk riskbedömning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.) Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper

Kunskapsnivån förväntas vara i paritet med den kunskapsnivå som krävs för docentur vid KI. Följande specifika kvalifikationer krävs:

Vetenskaplig(a) upptäckt(er) där den sökandes egna insatser har varit betydelsefulla och kan dokumenteras genom förste- och sisteförfattarskap. Forskningsplan av hög kvalitet och med god framtidspotential. Utmärkt pedagogisk erfarenhet och skicklighet. Omfattande pedagogisk erfarenhet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Erfarenhet av pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig. Den sökande ska också ha genomfört dokumenterat pedagogiskt utvecklingsarbete och handlett doktorander till disputation som huvudhandledare samt handlett postdocs. Kunskap i svenska är ett krav eftersom lektorn ska ansvara för kurs på svenska inom läkarprogrammet.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3668/2018
Kontakt
  • Professor Ulla Stenius, Prefekt, 08-524 878 72 /ulla.stenius@ki.se
Facklig företrädare
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75 / biborka.bveress@ki.se
  • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79 / anne.bostrom@ki.se
Publicerat 2019-01-10
Sista ansökningsdag 2019-01-24

Tillbaka till lediga jobb