Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning

Vår forskargrupp fokuserar på smärtmekanismer, kognitiva/emotionella aspekter av smärta och behandlingseffekter hos patienter med långvarig muskuloskelettal smärta, fr.a. fibromyalgi, diskdegenerativa förändringar i ryggen, artros och rheumatoid artrit. Vi försöker förstå varför vissa individer utvecklar långvarig smärta, medan andra med tillsynes liknande perifer patologi inte gör det och hur man kan predicera positiva behandlingseffekter. Vi fokuserar på centrala nervsystemets roll vid långvarig smärta, mer specifikt på kroppsegen smärtmodulering, interaktionen mellan immun- och nervsystem och neuroinflammation. Fler pågående studier handlar om genetik vid långvarig smärta. Utöver detta gör vi mekanistiska behandlingsstudier där vi analyserar effekten av läkemedel och icke-farmakologisk behandling som kognitiv beteendeterapi, fysisk träning och kirurgi.

 

Vår forskargrupp besitter en bred kompetens som spänner från biokemi, smärtfysiologi, psykofysik, kognitiv neurovetenskap och psykologi till kliniska specialiteter som smärtlindring, rehabilitering och ryggkirurgi. Vi har apparatur för att utföra kvantitativ känselundersökning och har tillgång till genotypning, laboratorieanalyser, hjärnavbildning med magnetresonans (MR/fMRI) och positron emissions tomografi (PET). Tack vare en generös donation från Leif Lundblad med familj till vårt translationella nätverk för smärtforskning, som representeras av Karin Jensen, Eva Kosek och Camilla Svensson, befinner vi oss för närvarande i en expansiv fas med behov att rekrytera ytterligare forskare till våra gemensamma projekt, som denna postdoc position utgör en del av.

Arbetsuppgifter

Postdoken förväntas utföra analyser av hjärnavbildningsdata i form av smärtrelaterad hjärnaktivering (fMRI BOLD och funktionell konnektivitet) och strukturella data (volymetri, DTI) av intresse för uppkomst, bibehållande och resolution av långvarig smärta. Stor vikt kommer även att läggas vid experimentella smärtundersökningar med hjälp av exempelvis kvantitativ känselmätning. Postdoken kommer att vara en medlem i vår forskargrupp och förväntas att handleda doktorander i dataanalys och manusförfattande. Utöver detta kommer postdoken att ha nära samarbete med ett flertal sjukvårdsinstanser i Stockholms län och förväntas därför ha en klinisk bakgrund. Postdoken förväntas att skriva vetenskapliga publikationer och presentera data på internationella kongresser. Det finns även möjlighet för postdoken att designa, planera och utföra nya studier som kräver ny datainsamling.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

På grund av de utpräglat kliniska frågeställningarna och patientkontakten bör den sökande ha en klinisk bakgrund med erfarenhet av att behandla patienter med smärtproblematik, företrädesvis som psykolog eller läkare. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift är ett krav. God förmåga att skriva vetenskapliga artiklar krävs. Tidigare forskningserfarenhet inom smärta och/eller psykiatri är starkt meriterande, likaså förmåga att omsätta teoretiska kunskaper till patientanpassad information samt teoretiska kunskaper inom neuroanatomi, neurofysiologi och smärtfysiologi. Även erfarenhet av att rekrytera studiedeltagare i samarbete med läkare eller annan vårdpersonal är meriterande. Sökande ska ha en förmåga att arbeta självständigt och delta i handledning av doktorander. God logistisk förmåga och tidigare erfarenhet av projektledning och handledning är meriterande.

Sökande bör vara mycket motiverad, pålitlig, noggrann och ha en god samarbetsförmåga men samtidigt kunna arbeta självständigt.


Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3165/2018
Kontakt
  • Caisa Stilling, HR-administratör, 08-524 832 82
  • Karin Jensen, Forskargruppsledare , karin.jensen@ki.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2018-06-04
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Tillbaka till lediga jobb