Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning

Avdelningen för psykologi inrymmer 16 forskargrupper som bedriver forskning i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin. Forskargruppen Beteendemedicin bedriver forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset med fokus på utveckling av beteendeorienterad bedömning och behandling av patienter med komplex somatisk problematik, inklusive långvarig smärta hos barn och ungdomar.

Arbetsuppgifter

Postdoktortjänsten består av att planera och genomföra ett projekt som syftar till att utveckla och utvärdera en psykologisk intervention baserad på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid post-operativ smärta hos barn och ungdomar. Uppgifterna innefattar att planera, genomföra och projektleda den kliniska forskningen samt utföra visst kliniskt arbete i form av de psykologiska interventioner som utvärderas.

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog med inriktning Kognitiv beteendeterapi (KBT) och vidareutbildning inom Acceptance and Commitment Therapy  (ACT) samt erfarenhet av att arbeta med akut smärta hos barn och ungdomar. Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3961/2018
Kontakt
  • Julia Martinez Palm, Personaladministratör, julia.martinez.palm@ki.se
  • Rickard Wicksell, Forskargruppsledare, rikard.wicksell@sll.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-07-05
Sista ansökningsdag 2018-07-15

Tillbaka till lediga jobb