Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp
Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett FoUU-centrum inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. autismspektrumtillstånd och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att förbättra forskning och vård inom området samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter och anhöriga etc. Ett centralt prekliniskt forskningsprojekt inom KIND (Roots of Autism and ADHD Twin Study Sweden – ”RATSS”) syftar till att undersöka enäggs- och tvåäggstvillingar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (framförallt autismspektrumtillstånd och ADHD) och typiska kontrollpar. Såväl genetiska, epigenetiska, immunologiska, miljöbetingade, neurobiologiska, neuropsykologiska, och psykopatologiska analyser ingår liksom ett flertal lokala, nationella och internationella samarbeten.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Som doktorand medverkar du i RATSS projektet och KINDs verksamhet bl a genom:

(1) eget forskningsprojekt med egen datahantering, analyser och skrivandet av vetenskapliga artiklar.
(2) genomförandet av psykologiska och neuropsykologiska testningar och kliniska skalor och bedömningsinstrument.
(3) att sprida information om RATSS studien och utskick till kommande och tidigare studiedeltagare.
(4) att delta i skrivandet av etikansökningar och tillägg till etikprövningsnämden i RATSS studien.
(5) att dokumentera RATSS arbetet i ELN (Electric Lab Notebook)
(6) att delta i KINDs aktiviteter (seminarier, journal clubs etc)

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Sökanden måste ha en god utbildning i psykologi eller neurovetenskap.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en motiverad person som kan arbeta självständigt och är bra på att arbeta i grupp.
Sökanden har ett intresse för neuropsykiatri och tvillingsforskning, samt dokumenterad vana av patientkontakt, samt analys och bedömning av neurokognitiva data. Sökanden måste ha mycket goda kunskaper i statistik. Vidare är det ett krav att sökanden måste ha mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift liksom svenska. Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och certifierat i administration av ADOS och ADI-R är meriterande.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Examensbevis och betygshandlingar, i originalspråk och översättning (om tillämpligt)
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska enligt det särskilda behörighetskravet ovan

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Referensnummer 2-2627/2018
Kontakt
 • Professor Sven Bölte, sven.bolte@ki.se
Facklig företrädare
 • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08-5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-06-07

Tillbaka till lediga jobb