Karolinska Institutet

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Vid sektionen för omvårdnad bedrivs utbildning inom grund- och avancerad nivå, fristående kurser samt uppdragsutbildning för sjuksköterskor. Dessutom bedrivs forskning och forskarutbildning. Sektionen har drygt 90 medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander. Inom ramen för en särskild satsning på pedagogisk utveckling, söker sektionen för omvårdnad en universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning medicinsk pedagogik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt ingår förutom undervisning och forskning även handledning, utvecklingsarbete och administration. Samverkan med både interna och externa aktörer, så som Stockholms läns landsting och kommunerna inom regionen är en central del i arbetet.

Vi söker dig som vill driva den pedagogiska utvecklingen och undervisningen med fokus på studenters och patienters lärande på både grund- och avancerad nivå inom sjuksköterskeprogrammen. Undervisningen omfattar även kursutveckling, planering och utvärdering.

Anställningen innebär en egen pedagogisk meritering men även ett ansvar för den pedagogiska utvecklingen vid sektionen, detta i samarbete med utbildnings- och ämnesledning samt sektionens arbetsgrupp för pedagogik. Inom ramen för anställningen ska du som pedagogisk ledare driva utvecklingsarbetet avseende sjuksköterskeprogrammens upplägg såväl på grund- som avancerad nivå och utveckla dess pedagogik för att säkerställa måluppfyllelse och kvalitet, samt utveckla pedagogiken inom den verksamhetsförlagda utbildningen. För att lyckas med uppdraget förväntas du aktivt delta och närvara i verksamheten.

Kompetensutveckling ingår inom ramen för uppdraget och du förväntas aktivt delta i relevanta nätverk.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Meriterande är formell pedagogisk högskoleutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av medicinskpedagogisk utveckling eller forskning där resultat kan beskrivas.

För att trivas i rollen behöver du ha god initiativ- och samarbetsförmåga samt förmåga att leda ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi ser även att du är ansvarstagande i ditt arbete och besitter god social kompetens. Eftersom vi verkar i en internationell miljö är goda språkkunskaper i svenska och engelska både skriftligt och muntligt en förutsättning.

Bedömningsgrunder 
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet och tar hänsyn till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2472/2018
Kontakt
  • Marie Iwarzon, Universitetslektor, marie.iwarzon@ki.se, 08-524 839 04
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, mona.hellstadius@ki.se, 08-524 868 14
Facklig företrädare
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-04-27
Sista ansökningsdag 2018-05-18

Tillbaka till lediga jobb