Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå innefattande undervisning på flertalet olika program vid KI.

Avdelning
Institutionen för fysiologi och farmakologi är en av de institutioner som bedriver undervisning inom Karolinska Institutets utbildningsprogram. Lärare på institutionen undervisar bland annat blivande läkare, sjukgymnaster, biomedicinare och tandläkare. Utöver detta ansvarar institutionen också för ett antal fristående kurser i fysiologi och farmakologi.

Arbetsuppgifter
Vi söker en biträdande lektor som i en del av tjänsten (50%) skall bedriva aktiv grundläggande forskning inom farmakologi. Den andra delen av tjänsten innebär att arbeta med kursverksamheten inom farmakologi på institutionen. Du kommer också att vara examinator inom vissa kurser och moment. Uppgifterna spänner över ett stort fält innefattande mycket kontakt med studenter och kurs- och momentansvariga, handläggning av studiefrågor och arbete med kursplaner och annan formalia. I tjänsten ingår bland annat kursansvar, undervisning samt utveckling av kurslaborationsmaterial inom fysiologi och farmakologi på svenska och engelska.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, erfarenhet av kursledarskap, samt ämneskunskap inom farmakologi.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla följande kriterier:

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning

Bedömningskrav

1.Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.

2.Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.

3.Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) ide främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.

4.Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.

5.Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskningsgrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, till framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.

6.Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning

Bedömningskrav

1.Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”

2.Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens i enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

3.Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.

4.Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

5.Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

6.Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning ochsom har presenterats nationellt eller internationellt.

7.Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2344/2018
Kontakt
  • Håkan Westerblad, prefekt, hakan.westerblad@ki.se
  • Elisabet Stener-Victorin, grundutbildningsansvarig, elisabet.stener-victorin@ki.se
Facklig företrädare
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Bo Rydqvist, SACO, 08-524 872 67, bo.rydqvist@ki.se
Publicerat 2018-06-05
Sista ansökningsdag 2018-06-25

Tillbaka till lediga jobb