Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Verksamhet finns även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Campusområdet i Solna. Det finns 14 enheter och 1 sektion vid CLINTEC. Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling.

Vi arbetar i en internationell och mångkulturell miljö med grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS-programmet, postdoktorala forskare, lärare och forskare vid Karolinska Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning och utveckling.
CLINTEC har c:a 180 personer anställda, samt c:a 200 forskarstuderande och 400 anknutna forskare och lärare.

Avdelning
Enheten för audiologi bedriver undervisning på grundnivå (audionomutbildning) samt fristående kurser på avancerad nivå och forskarutbildning. Viss uppdragsutbildning bedrivs också. Vid enheten bedrivs forskning inom huvudområdet audiologi där grundforskning, epidemiologisk forskning samt klinisk forskning ingår.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn skall bedriva experimentell grundforskning i gränslandet mellan audiologi och neurovetenskap. Den övergripande frågeställningen lyder hur kommunikationsljud analyseras i hjärnan, och speciellt med betoning på ljudrytmer vilka är starkt kopplade till den känslomässiga komponenten i tal och musik. För att undersöka vilka banor och nervceller som specifikt analyserar den rytmiska komponenten kombineras anatomiska och fysiologiska tekniker som anatomisk spårning och extracellulärregistrering av hjärnaktivitet. Kandidaten skall därför självständigt kunna planera, utföra, analysera och tolka resultat utifrån frågeställning och tekniker som tillämpas i gruppen. Vidare skall postdoktorn sammanställa och presentera sina fynd i internationella tidskrifter och symposier.

Kvalifikationer
Den sökande skall ha en naturvetenskaplig grund- och forskarutbildning, lämpligen inom biologi eller teoretisk medicin men även teknisk biologi eller psykologi. Kandidaten skall ha en gedigen och dokumenterad erfarenhet av smådjurskirurgi samt tillämpning och tolkning av neuroanatomiska spårningstekniker. Vidare skall kandidaten ha dokumenterad erfarenhet av histologiska tekniker samt ljus- och konfokalmikroskopering med påföljande bildbehandling. Utbildning och certifiering i djurförsöksvetenskap krävs då forskningen utförs på gnagare. Arbetsspråk är engelska varvid kandidaten skall behärska detta språk både i skrift och tal. Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Erfarenhet av extracellulärregistrering på levande sövda djur är meriterande men utgör inte krav för tjänsten. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
  5. Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 25%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2039/2018
Kontakt
 • Åsa Skjönsberg, Enhetschef/Lektor/Audionom, 0852488960
Facklig företrädare
 • Emilie Hultin, SACO, 08-585 811 68, emilie.hultin@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Monika Armuand, Monika.Armuand@ki.se 0760-50 23 42
Publicerat 2018-04-11
Sista ansökningsdag 2018-05-02

Tillbaka till lediga jobb