Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin, Huddinge
Vi rekryterar en doktorand för forskarutbildning på Karolinska Institutet i Huddinge. En individuell studieplan kommer upprättas för den valda kandidaten efter att kandidaten har blivit godkänd för forskarutbildning.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskargrupperna (Björkegren och Betsholtz) är placerade på Integrated Cardio Metabolic Centre på Karolinska Institutet i Huddinge (ca 20 minuter med pendeltåg från Stockholms Central). Vi genomför toppmodern forskning för att öka förståelsen om hjärt- och kärlsjukdomar. En stor del av forskningen använder högdimensionell data genererad med next-generation sequencing. Vi använder oss av genetisk data som vi analyserar med hjälp av bioinformatik, statistik och algoritmer. Många av våra pågående forskningsprojekt använder sig av singel-cell RNA-sequencing och musmodeller för att förstå åderförkalkning - ateroskleros.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktoranden förväntas att, under handledning, utveckla och tillämpa bioinformatiska verktyg för analys av singel-cell RNAseq data, kritiskt analysera data, skriva rapporter och manuskript på engelska, samt delta på vetenskapliga konferenser.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker efter en positiv person som är grundlig, välorganiserad, serviceorienterad och flexibel. Kandidaten måste vara mycket motiverad, ha bra kommunikationsförmåga och förmåga att samverka i en dynamisk grupp i samarbete på internationell nivå. Tidigare erfarenheter med programmering i högnivåspråk är meriterat, till exempel: Python, Perl, MATLAB eller R. Erfarenhet med Linux/Unix är meriterat. Kandidaten måste ha ett intresse för att lära sig nya tekniker i bioinformatik, algoritmer och statistik. Tidigare erfarenhet från högdimensionell dataanalys är meriterat men inte nödvändigt.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under tiden mellan rekrytering och antagning kan en kortsiktig anställning erbjudas i upp till 6 månader.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde As soon as possible
Referensnummer 2-1810/2018
Kontakt
  • Johan Björkegren, johan.bjorkegren@ki.se
  • Oscar Franzen, oscar.franzen@ki.se
Facklig företrädare
  • Mats Rudling, SACO, mats.rudling@ki.se
  • Yvonne Edlund OFR/ST , yvonne.edlund@ki.se
Publicerat 2018-04-09
Sista ansökningsdag 2018-05-07

Tillbaka till lediga jobb