Karolinska Institutet,

Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är en institution med stark inriktning mot grundforskning. Forskargrupperna är organiserade efter två tematiska program; Utvecklings- och Stamcellsbiologi och Cellbiologi. CMB bedriver forskning och undervisning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, stamcellsbiologi, cancer och infektionsbiologi.

Avdelning och Arbetsuppgifter
Vårt forskningsområde är användning av genomik och bioinformatik för att studera reglering av genuttryck. Huvudprojekten är genomvida studier på genreglering i embryonalutveckling, adulta organ och cancer. Vi har utvecklat och använder oss massiv RNA-Sekvensering på enskilda celler.

Vi erbjuder nu en postdoktortjänst till en motiverad och kvalificerad sökande med stark bakgrund i RNA-relaterad molekylärbiologi. Tjänsten kräver förmåga att planera, utveckla och använda sig av avancerad molekylärbiologi för att studera uttrycket av gener, samt single-cell metoder. Erfarenhet av single-cell RNA-seq metodik är meriterande, samt erfarenhet av single-cell RNA-seq analyser i immunsystemet.


Kvalifikationer
För behörighet krävs doktorsexamen med inriktning mot medicinsk biokemi eller motsvarande utländsk examen. 

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Mycket god förmåga att behärska det engelska språket i vetenskapliga sammanhang, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav. Förmåga till självständigt arbete är av stor vikt. Erfarenhet av multidisciplinärt teamarbete, internationellt samarbete, projektstyrning samt god social kompetens och samarbetsförmåga är ytterligare viktiga aspekter. Det är vidare krav på att den sökande har dokumenterad (i publikation) erfarenhet av single-cell RNA-seq metodik och användande.

I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Totalt kan avräknas upp till två år för ovanstående efter uppvisande av intyg.

Sökanden som ännu inte har disputerat är behöriga att söka om disputation planeras inom tre månader efter sista ansökningsdatum. Ett intyg från disputationskommittén eller motsvarande måste då bifogas ansökan.Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1376/2018
Kontakt
  • Prof. Rickard Sandberg, Rickard.Sandberg@ki.
Facklig företrädare
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-524 863 53, elisabeth.valenzuela@ki.se
Publicerat 2018-03-12
Sista ansökningsdag 2018-03-25

Tillbaka till lediga jobb