Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning                                                           

Centrum för psykiatrisk forskning (CPF) bedriver grundläggande och klinisk forskning inom psykisk hälsa och neuropsykiatriska störningar som psykos, depression, ångest, personlighetsstörningar, alkohol/drogmissbruk, självmord, beteendemässiga och psykiska störningar i neurodegenerativa sjukdomar samt behandling av dessa sjukdomar med mediciner och olika former av psykoterapi.

Ämnesområde

Vår tvärvetenskapliga forskningsgrupp undersöker dynamisk självreglering av komplexa biokemiska nätverk och nedsättning av deras funktion i vanliga neuropsykiatriska och neurodegenerativa sjukdomar, med ett särskilt fokus på utveckling och användning av kvantitativa metoder med enkel-molekyls känslighet för att karaktärisera kinetiken hos komplexa och heterogena processer som ligger bakom patologin för neurodegenerativa amyloidoser, såsom Alzheimers, Parkinsons och Huntingtons sjukdomar.

Arbetsuppgifter

Vi letar efter en ambitiös och självmotiverad individ att utföra forskning inom ämnesområdet; att vidareutveckla kvantitativa fluorescensmikroskopi- och spektroskopi-baserade metoder med hög rumslig och tidsmässig upplösning och enkel-molekylens känslighet och tillämpa dem i preklinisk och klinisk forskning som fokuserar på molekylära mekanismer för neurodegenerativa sjukdomar. Sökanden kommer att ansvara för samordning av forskningsprojekt. genomföra grundforskning och genomförande i klinisk forskning skriva rapporter, vetenskapliga manuskript och forskningsförslag; presentera arbetet vid nationella och internationella möten. Han/hon förväntas fungera som mentor för kandidatexamen, MSc och doktorand och uppmanas att etablera nya samarbeten. Han/hon förväntas vara oberoende i arbetet, men ska också kunna vara en stark lagspelare och motiverad att arbeta i en livlig internationell och tvärvetenskaplig forskargrupp.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens och kan genom vetenskapliga publikationer och självständigt finansiering visa att han/hon har uppnått hög vetenskaplig kompetens. Främst bör komma i fråga den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Vi betonar vetenskaplig expertis vid bedömning av sökande. Av högsta vikt är sökandens forskningsexpertis inom ämnesområdet, vilket framgår av en doktorsexamen inom bioteknik, biofysik, biokemi eller fysisk kemi och minst 4 års doktorandutbildning i dessa discipliner, med särskild inriktning på utvecklingen och tillämpning av avancerade analysmetoder för tillämpningar inom neurovetenskap för studier av kinetiska mekanismer som ligger till grund för neurodegenerativa störningar. En bred kunskap och erfarenhet av biofysiska, biokemiska, cellbiologiska och molekylära kloningstekniker med särskild inriktning på fluorescensmikroskopi och spektroskopiteknik och deras tillämpning i preklinisk och klinisk neurovetenskaplig forskning är fördelaktig och kommer att ha en stark förtjänst för sökanden . Kunskap om statistik och funktionell dataanalys med Matlab är också en stark förtjänst.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1342/2018
Kontakt
  • Sandra Mathisen, HR-administrator, 08-524 830 45
  • Vladana Vukojevic, Research group leader, vladana.vukojevic@ki.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2018-03-08
Sista ansökningsdag 2018-03-22

Tillbaka till lediga jobb