Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning

Forskningen bedrivs hos Docent Predrag Petrovic som forskningsledare för projektet och del av Neurosektionen (forskargruppsledare Professor Martin Ingvar), Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS). Vi befinner oss på Nobels väg 9, Karolinska Institutet Campus i Solna.

Forskningsfältet är kognitiv neuropsykiatri som innebär att man med hjälp utav läran om hur hjärnan bearbetar information och hur detta leder till beteende (kognitiv neurovetenskap) försöker förklara och förstå psykiatriska tillstånd. Vi använder oss av funktionell hjärnavbildning (funktionell MRI) och kognitiva experiment inom forskningen. I det aktuella projektet försöker vi förstå hur psykossymptom skapas i hjärnan.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgiften är att i samråd med forskarledaren, självständigt planera och genomföra beteende- och hjärnavbildningsstudier studier samt skriva och publicera artiklar som syftar till att förstå de mekanismer som leder till psykossymptom. Det är viktigt att kunna analysera data på med hjälp av matematiska modeller om hur hjärnan bearbetar information. En del studier kan innebära användning och farmakologiska preparat som man behöver ta ansvar för. Det är av denna anledning viktigt att ha en läkarutbildning i botten.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Krav för anställningen är att man har en god bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och självständigt kan utföra hjärnavbildningsstudier. Man skall också ha en god kunskap i matematiska modeller för att bearbeta hjärnavbildningsdata för att kunna testa prediktionsmodeller och konnektivitet mellan olika nätverk i hjärnan. Man skall både ha disputerat och gjort en post-doc tjänst på minst 3 år. Man skall vara läkare och ha en god kunskap inom psykiatri. Det är ett krav att man skall kunna svenska då försökspersonerna talar svenska. Det är även en fördel att tala flytande engelska.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1353/2018
Kontakt
  • Caisa Stilling, HR-administratör, 08-524 832 82
  • Predrag Petrovic, 08-524 832 61
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-03-08
Sista ansökningsdag 2018-03-22

Tillbaka till lediga jobb