Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen för omvårdnad

Sektionens vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad. Vid sektionen bedrivs idag en framgångsrik och internationellt ledande forskning inom huvudämnet omvårdnad. Utbildning som ges på sektionen spänner över hela livscykelperspektivet i olika vårdkontexter; vård av barn-och ungdomar, preventiv vård, öppenvård, hemsjukvård, akutsjukvård, vård vid kroniska sjukdomstillstånd, vård av äldre inom kommunal hälso-och sjukvård, geriatrisk vård, palliativ vård. Utbildning bedrivs på grund-(sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och forskarutbildningsnivå och ges på såväl campus som genom distansutbildning samt i ett omfattande internationellt student- och lärarutbyte. I utbildningsuppdraget ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Sektionen har ett 100-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Arbetsuppgifter

Vår verksamhet har sin utgångspunkt i kunskap som främjar hälsa, lindrar lidande, ökar delaktighet och tillgodoser fundamentala behov. Vi söker nu personer som vill bidra till utveckling och forskningsanknytning av omvårdnadsämnet och undervisning med inriktning omvårdnad av vuxna – och äldres hälsa och ohälsa vid sektionens utbildningsprogram och fristående kurser.  I arbetsuppgifterna kan ingå att undervisa i sjuksköterskeprogrammens kurser på grund och avancerad nivå, kursansvar och examinatorsuppdrag samt handledning och examination av examensarbeten på såväl grund som avancerad nivå. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid. I tjänsten ingår tid för kompetensutveckling/forskning med goda möjligheter att utvecklas i lärarrollen.

Anställningen kan komma att förenas med klinisk verksamhet inom Stockholms läns landsting.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå på KI.

Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i omvårdnad eller motsvarande och visat såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet samt har genomgått grundläggande högskolepedagogisk utbildning. Den sökande har aktiv forskning av hög kvalitet som bidrar till utveckling av utbildningen inom området vuxna- och äldres hälsa och ohälsa. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter värdesätter vi god samarbetsförmåga, god förmåga att leda samt gärna erfarenhet av t.ex. kommitté/nämndarbete och nationella/internationella kontakter. Vi söker företrädelsevis dig som har en sjuksköterskeexamen men en examen i närliggande och för omvårdnadsämnet relevant område kan beaktas om övriga kvalifikationer bedöms vara uppfyllda.

Vi önskar att den sökande har fördjupad kunskap inom omvårdnadsvetenskap och meriterande är om den sökande har tidigare dokumenterad erfarenhet av undervisning inom inriktningsområdet. Då anställningen som universitetslektor/biträdande universitetslektor är en läraranställning behövs ett uttalat intresse för pedagogik och utbildning med engagemang att utveckla sjuksköterskeutbildningarna samt säkerställa forskningsanknytningen.

Anställningen utlyses som universitetslektor, men i det fall den mest meriterade sökanden inte uppfyller behörighetskraven för universitetslektor kan vederbörande anställas som biträdande universitetslektor under förutsättning att behörighetskraven för denna befattning är uppfyllda. Behörigheten omfattar doktorsexamen och goda pedagogiska meriter enligt docenturnämndens regler (inkluderande fem veckors högskolepedagogisk utbildning och 120 timmars blandad undervisning). Om en biträdande universitetslektor inom tre år erhåller en docentur vid KI kan anställningen konverteras till universitetslektor.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3) vetenskaplig skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1)

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1314/2018
Publicerat 2018-03-26
Sista ansökningsdag 2018-06-08

Tillbaka till lediga jobb