Karolinska Institutet,

Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver forskning inom många olika områden. Vår kliniska utbildning är förlagd till universitetstandvården som vi har ett nära samarbete med. Totalt är vi 100 medarbetare vid institutionen och största delen av vår verksamhet finns vid Campus Flemingsberg.

Våra utbildningar är internationellt topprankade och vi lockar till oss studenter, forskarstudenter och forskare från världens alla hörn. Vår vision är att genom att vara världsledande inom oral hälsa förbättra människors livskvalitet.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskning vid avdelningen för barn- och ungdomstandvård är inriktad mot klinisk odontologisk behandlingsforskning. Vi koncentrerar våra resurser mot fyra olika huvudområden som är viktiga för barn och ungdomars orala hälsa och välbefinnande: 1) Att förebygga karies hos förskolebarn, framför allt i socioekonomiskt svagare gruppen med snabb sjukdomsutveckling, 2) Att utveckla evidensbaserade metoder för att behandla tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar, 3) att med kvalitativa metoder studera hur olika interventioner påverkar barnets livskvalitet och orala hälsa, 4) sambandet mellan oral hälsa och allmän hälsa.  

Forskargruppen består av en professor, 2 lektorer, 1 adjunkt, 4 anknutna forskare och 5 doktorander. Gruppen har många samarbetspartners på Eastmaninstitutet, KI, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms Universitet, Universiteten i Göteborg, Köpenhamn och Pernambuco, Brasilien. Det aktuella projektet kommer att ske under handledning av Universitetsadjunkt Georgios Tsilingaridis, Karolinska Institutet, i nära samarbete med Dr. Barbro Malmgren, Karolinska Institutet och Dr Eva Åström, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Det aktuella forskningsprojektet rör barn och ungdomar med medfödd benskörhet, osteogenesis imperfekta (OI). OI kännetecknas av av en ökad frakturbenägenhet, kortvuxenhet, skelettsmärta och tandutvecklingsstörningar. Varje år föds cirka fem barn med en medelsvår/svår form av OI i Sverige. Sedan 1990-talet har barn och ungdomar med OI behandlats med bisfosfonater. Målsättningen med projektet är att undersöka effekten av behandling med bisfosfonater på tandutveckling, eruption och kraniofacial utveckling. Arbetet innebär deltagande i en multidisciplinär behandlingsgrupp med omfattande kliniskt uppdrag. Experimentella metoder består av olika histologiska tekniker. 

Vi söker en välorganiserad, strukturerad och motiverad kandidat med bra kommunikationsförmåga och positiv attityd med intresse för pedodonti och pediatrik. Som doktorand, förväntas man utfötra praktiskt laborativt arbete, bidra till experemintell design, optimering av metod, dataanalys och presentation av resultat. Doktoranden ska också delta i kurser, seminarier och konferenser. En framgångsrik doktorand förvänts vara öppen för ny kunskap, nya metioder, vara ansvarstagande, ha en positiv attityd, fungera i team och ha en god problemlösande förmåga och kunna arbeta självständigt. 

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda: 
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS. För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-tillutbildning- pa-forskarniva 

Kvalifikationer
Grundkrav

 • Tandläkarlegitimation
 • Klinisk erfarenhet
 • Flytande svenska i tal och skrift 

Meriterande

 • Omfattande erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
 • Genomgången specialistutbildning i pedodonti
 • Diplomkurs och andra kurser relaterade till pedodonti
 • Erfarenhet av kvalitetsutvecklingsprojekt
 • Erfarenhet av och intressen för forskning
 • Erfarenhet av undervisning.  

Du bör vara en mycket motiverad, engagerad, energisk tandläkare som är kapabel till kritisk tänkande och är problemlösande. Du har god samarbetsförmåga samt har intresse för undervisning. 

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras. 

Villkor
Utbildningsbidrag (år 1) samt anställning som doktorand (år 2, 3 och 4) är den vanligaste försörjningen för doktorander vid KI. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.  

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av handlingar som åberopas som meriter 

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

 

 

 

 

 

 

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt övernskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-1311/2018
Kontakt
 • Georgios Tsilingaridis, universitetsadjunkt, 08-52488029
 • Charlotte Wikhagen, personalhandläggare, 08-52488046
Facklig företrädare
 • Nikolaos Christidis,SACO, 070-037 49 67
 • Marianne Johansson, OFR, 08-52488111
Publicerat 2018-03-05
Sista ansökningsdag 2018-03-26

Tillbaka till lediga jobb