Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Avdelning
Den arbetsmedicinska enheten på Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet arbetar med epidemiologiska studier av arbets- och omgivningsmiljöns påverkan på hälsan. Den arbetsmedicinska enheten är samlokaliserad med landstingets Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAMM), i närheten av Karolinska Institutet Solna Campus. 

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor till enheten för arbetsmedicin som skall delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. I arbetet ingår att medverka i utveckling av nya metoder för mätning av fysisk exponering i olika arbeten, arbete med transferering av data från individuella enheter, t.ex. smartphones, via Wi-Fi till en server samt analysera och sammanställa serverlagrade data från heldagsmätningar. Exempel på exponeringar är arbetsställningar och muskelbelastning från manuellt belastande arbeten, puls och fysisk aktivitet (inkl. sitta/ståtid) i stillasittande arbeten.

Postdoktorn kommer att medverka i design och implementering av protokoll för dataöverföring av dessa data, i studiedesign, rapportering. Det ingår också programmering, för att möjliggöra analysmetoder så att lekmän kan genomföra analyser av mätningar på t.ex. handledsvinklar över en arbetsdag, på flera individer (en minivariant av ”big data”) och automatiskt få en rapport på gruppnivå. 

Anställningen som postdoktor är på deltid (50 %) och pågår under ett års tid.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. För den här anställningen är det en fördel att ha en forskarutbildning inom medicinsk teknisk och/eller datateknik/informatik. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Kunskap och erfarenhet inom tolkning av fysiologiska signaler krävs. Sökanden skall vara kompetent inom programmering, speciellt i hantering av ”big data” från flera enheter och s.k. Cloud-programmering. Erfarenhet av Java, C++, MATLAB, Node.js, MangoDB och/eller SQL databasers samt implementering av dator-användargränssnitt (human computer interaction) är meriterande.

Sökanden skall ha god förmåga till självständigt arbete såväl som till samarbete. Erfarenhet av forskningsstudier som inkluderar objektiva mätningar av biosignaler (såsom muskelsignaler, ekg, arbetspositioner) på arbetsplatser är meriterande, liksom erfarenhet av EU forskningsprojekt.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1203/2018
Kontakt
  • Mikael Forsman, professor adj., mikael.forsman@ki.se
Facklig företrädare
  • Malahat Mousavi, SACO-S, +46 8 524 875 24 / malahat,mousavi@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, +46 8 524 874 19 / niklas.andersson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, +46 8 524 840 80 / henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-02-27
Sista ansökningsdag 2018-03-13

Tillbaka till lediga jobb