Karolinska Institutet, En av KIs institutioner

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap och avser grundforskning och kliniskt inriktad forskning och omfattar upp till tolv anställningar som forskarassistent (fyra års finansiering). Satsningen inkluderar även upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent vid KI, två års finansiering) samt upp till åtta anställningar som forskare (fem års finansiering), vilka utannonseras separat. Anställningarna finansieras av KI:s Styrelse för forskning. 

Behörighetskrav

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av mycket hög kvalitet samt visa förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva forskning av mycket hög kvalitet.

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens efter den 1 januari 2011. Den som avlagt doktorsexamen tidigare än 2011 kan vara behörig om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid så som föräldraledighet och sjukdom. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg.

Den sökande får inte ha varit anställd som forskarassistent före 2018-01-01.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste författare och/eller senior författare. Sökande ska visa stor förmåga att som huvudsökande erhålla god och extern finansiering.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet.

Detaljerade kriterier och information om bedömningsprocessen.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs via rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

  • Personligt brev (laddas upp i rekryteringssystemet)
  • Application form fylls i och laddas upp i rekryteringssystemet)

Anställning som forskarassistent

De sökande som av Styrelsen för forskning erhållit en anställning förväntas förhandla anställningsvillkoren med prefekten för en (eller fler) relevant(a) institution (er) vid Karolinska Institutet.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i högst fyra år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för overheadkostnader.

Anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad meriteringsanställning på högst fyra år. Tillträdesdatum vid mottagande institution ska vara senast tolv månader efter styrelsens beslut om tilldelning. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Utöver lönemedel utgår ett startbidrag för forskning till sökande från andra universitet som beviljats en ny anställning som forskarassistent genom utlysningen. Med sökande från andra universitet avses personer som inte har anställning eller verksamhet vid Karolinska Institutet vid ansökningstidens utgång. Bidraget är ett engångsbelopp på 750 000 SEK.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 12
Sysselsättningsgrad Up to 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1062/2018
Kontakt
  • Rekryteringsutskottets Kansli, academic-appointments@ki.se
Facklig företrädare
  • Torkel Falkenberg, SACO, 08-52483868
  • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-616 16 29
Publicerat 2018-02-20
Sista ansökningsdag 2018-03-20

Tillbaka till lediga jobb