Karolinska Institutet, En av KIs institutioner

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap och avser grundforskning och kliniskt inriktad forskning och omfattar totalt upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent vid KI, två års finansiering). I sastningen inkluderas även upp till tolv anställningar som forskarassistent (fyra års finansiering), samt upp till åtta anställningar som forskare (fem års finansiering), vilka utannonseras separat. Anställningarna finansieras av KI:s Styrelse för forskning. Samtliga som erhåller dessa strategiska medel förväntas verka som forskargruppsledare.

Behörighetskrav

Sökande ska bedriva självständig forskning med egen, etablerad forskningslinje, och visa framtida utvecklingsmöjligheter.

Den sökande ska vid tidpunkten för ansökan inneha en anställning som forskarassistent (enligt Högskoleförordningens meriteringsanställning), som löper ut under tiden 2019-01-01 – 2019-12-31, och då ha innehaft denna under sammanlagt fyra år. Den sökande kan åberopa avräkningsbar tid om det finns särskilda skäl, så som föräldraledighet och sjukdom. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat väl i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste och senior författare.

Sökande ska, företrädesvis som huvudsökande, ha erhållit god och extern finansiering under de senaste åren, samt ha förmågan att erhålla ytterligare finansiering.
Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet.

Detaljerade kriterier och information om bedömningsprocessen.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs via rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

• Personligt brev (laddas upp i rekryteringssystemet)
Application form (som fylls i och laddas upp i rekryteringssystemet)
• Sökandes anställningsbeslut/avtal som forskarassistent
• Intyg från prefekt vid mottagande institution på Karolinska Institutet om att sökande bereds möjlighet att forska vid institutionen med tillsvidareanställning om sökande tilldelas medel genom utlysningen.

Förlängning av forskarassistentanställning

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i två år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för overheadkostnader.
Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning. Utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter det att anställningen som forskarassistent har upphört. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad up to 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1061/2018
Kontakt
  • Rekryteringsutskottets Kansli, academic-appointments@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-616 16 29
  • Torkel Falkenberg, SACO, 08-524 838 68
Publicerat 2018-02-20
Sista ansökningsdag 2018-03-20

Tillbaka till lediga jobb