Karolinska Institutet, En av KI´s institutioner

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap och avser grundforskning och kliniskt inriktad forskning och inkluderar upp till åtta anställningar som forskare (fem års finansiering). I satsningen inkluderas även upp till tolv anställningar som forskarassistent (fyra års finansiering), samt upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent vid KI, två års finansiering), vilka utannonseras separat. Anställningarna finansieras av KI:s Styrelse för forskning. Samtliga som erhåller dessa strategiska medel förväntas verka som forskargruppsledare.

Behörighetskrav

Sökande ska bedriva internationellt ledande forskning inom sitt ämnesområde. Sökande ska ha en egen forskningslinje och ha visat förmåga att bedriva forskning av mycket hög kvalitet, samt visa framtida utvecklingsmöjligheter med fortsatt hög kvalitativ forskning och förmåga att attrahera extern finansiering.

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens efter den 1 januari 2006. Den som avlagt doktorsexamen tidigare än 2006 kan vara behörig om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid så som föräldraledighet och sjukdom. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat mycket väl i internationellt ledande tidskrifter med en framträdande plats i författarlistorna, främst som senior författare. Sökande ska ha en framskjuten plats i det internationella forskarsamhället. Exempel på detta kan vara att ha varit inbjuden talare på vetenskapliga konferenser, ha granskat andras arbete för vetenskapliga tidskrifter och forskningsfinansiärer, ha deltagit i betygsnämnder och ha handlett studenter och doktorander.

Sökande ska även som huvudsökande ha erhållit större externa anslag under de senaste åren, samt ha goda förutsättningar att erhålla ytterligare finansiering.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet.

Detaljerade kriterier och information om bedömningsprocessen.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs via rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

  • Personligt brev (laddas upp i rekryteringssystemet)
  • Application form (som fylls i och laddas upp i rekryteringssystemet)

Anställning som forskare

De sökande som av Styrelsen för forskning erhållit en anställning förväntas förhandla anställningsvillkoren med prefekten för en (eller fler) relevant(a) institution (er) vid Karolinska Institutet.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 200 000 SEK per år i fem år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för overheadkostnader.

Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning. Tillträdesdatum vid mottagande institution ska vara senast tolv månader efter styrelsens beslut om tilldelning. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad up to 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1060/2018
Kontakt
  • Rekryteringsutskottets Kansli, academic-appointments@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-616 16 29
  • Torkel Falkenberg, SACO, 08-524 838 68
Publicerat 2018-02-20
Sista ansökningsdag 2018-03-20

Tillbaka till lediga jobb