Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Enhet
Vid enheten för biokemisk toxikologi bedrivs forskning om kemiska hälsorisker, bland annat kring metodik för hälsoriskbedömning. Vid enheten bedrivs också omfattande myndighetsstöd samt undervisning i toxikologi och hälsoriskbedömning på master- och doktorandnivå.

Arbetsuppgifter
Den sökande kommer att leda och utföra forskningsprojekt med fokus på utveckling av metodik inom hälsoriskbedömning. Forskargruppens profil är utveckling av systematiska och vetenskapligt baserade riskbedömningsmetoder, speciellt med inriktning mot hormonstörande ämnen och blandexponeringar. Arbetsuppgifterna innefattar även betydande undervisningsuppdrag inklusive kursledarskap samt omfattande myndighetsstöd.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

För denna tjänst krävs masterexamen i toxikologi och doktorsexamen med inriktning mot riskbedömning. Även erfarenhet av myndighetsstöd inom riskbedömning, internationella forskningssamarbeten samt undervisning inom området krävs. Meriterande är erfarenhet av forskning om hormonstörande ämnen samt erfarenhet av ”Adverse Outcome Pathways”.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Även meriter från undervisning, myndighetsstöd och internationell samverkan väger tungt.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1014/2018
Kontakt
  • Annika Hanberg, professor, annika.hanberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Malahat Mousavi, SACO-S, +46 8 524 875 24 / malahat,mousavi@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, +46 8 524 874 19 / niklas.andersson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, +46 8 524 840 80 / henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-02-23
Sista ansökningsdag 2018-03-16

Tillbaka till lediga jobb