Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


Institution
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 140 anställda. Därutöver har vi ca 70 forskarstuderande. Denna tjänst är vid forskargruppen hälsosystem och policy (HSP).

Beskrivning av forskargruppen
Forskargruppen HSP bedriver forskning med målet att påverka policy. Vi strävar efter att generera och dela kunskap genom att forska och utbilda multidisciplinärt, samt genom att bedriva policydialog för mer jämlika hälsosystem med bättre täckning och kvalitet. Vi använder oss av ett systemperspektiv i vår forskning vilket inkluderar ett fokus på ledarskap och evidensbaserad policy. Inom HSP finns fyra undergrupper som forskar på hur läkemedelsanvändning kan förbättras, sjukvård inklusive mödrar och barn, kroniska sjukdomar och katastrofmedicin.

Arbetsuppgifter
Du som postdoktor förväntas primärt arbeta med projekt med målen att predicera och förebygga morbiditet och mortalitet hos traumapatienter. Arbetet kommer ske i nära samarbete med HSP undergruppen inom katastrofmedicin. Du förväntas delta i projekt som redan erhållit finansiering från Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen. Dessa projekt syftar till att studera om implementeringen av kvalitetsindikatorer minskar dödlighet hos vuxna traumapatienter samt till att förbättra system för att prioritera och bedöma prognos hos traumapatienter. Du förväntas också planera framtida projekt inom området, skriva vetenskapliga artiklar samt ansökningar om forskningsanslag. Du kommer att involveras i handledning av doktorander och masterstudenter. Medverkan i undervisning kommer ingå till viss del. Du förväntas vara beredd att resa i tjänsten.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Du som söker ska ha disputerat inom medicin med fokus på global hälsa, epidemiologi eller liknande ämnen. Eftersom projekten har en stark klinisk prägel måste du vara legitimerad läkare. Vidare ska du ha erfarenhet från forskning i resursknappa miljöer och vara intresserad av och förmögen att genomföra forskning under utmanande omständigheter. Du ska också ha dokumenterad teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av statistiska metoder för att predicera traumautfall. Utöver detta måste du ha en väldokumenterad förmåga att uttrycka sig skriftligt samt en väldig god förmåga att samarbeta i grupp. Utomordentliga svenska och mycket goda engelska språkkunskaper, muntligt och skriftligt, är krav.

Erfarenhet av att delta i och leda internationella forskningsprojekt genom planering, uppföljning och rapportskrivande liksom dokumenterad erfarenhet av att ha framgångsrikt ansökt om forskningsanslag är meriterande. Meriterande är också kunskap om statistisk mjukvara och programmeringsspråk som R eller Stata, liksom tidigare erfarenhet av undervisning, handledning av studenter samt muntliga presentationer på konferenser. Det är också meriterande att ha publicerat mer än vad som krävs för en doktorsavhandling, och då både original- och översiktsartiklar.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1093/2018
Kontakt
  • Johan von Schreeb, universitetslektor, johan.von.schreeb@ki.se
  • Cecilia Stålsby Lundborg, professor, cecilia.stalsby.lundborg@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Marcus Stjernström, OFR, 08-524 866 63, marcus.stjernstrom@ki.se,
Publicerat 2018-02-21
Sista ansökningsdag 2018-03-14

Tillbaka till lediga jobb