Karolinska Institutet

Avdelning
Cell och genterapigruppen (CGTG) är belägen vid Centrum för Hematologi och Regenerativmedicin (HERM), Institutionen för Medicin Huddinge, Karolinska Institutet. Gruppen söker en projektsamordnare på postdoktoral nivå. 

Forskningsgruppen
Vid Centrum för Hematologi och Regenerativmedicin (HERM) bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete inom cell och genterapi under god tillverkningssed (cGMP). Arbetet leds av Dr. Evren Alici i samverkan med Prof. Hans-Gustaf Ljunggren vid Centrum för Infektionsmedicin. Forskargruppen är verksam vid Framtidens lab, ANA8, i helt nya lokaler i Campus Flemingsberg. Gruppen har access till en GMP-anläggning med full kapacitet att generera kliniskt godkända cellulära och genterapeutiska produkter. CGTG har varit engagerad i ett stort antal kliniska prövningar, inklusive den första genterapeutiska kliniska prövningen i Sverige. CGTG har även varit involverad i de första svenska kliniska prövningarna med ex vivo expanderade NK celler.

Beskrivning av tjänsten
Projektsamordnaren kommer under Dr. Evren Alicis ledning, i samverkan med Prof. Ljunggren, styra flera projekt som har fokus på genetisk modifiering av natural killer (NK) celler. Projekten omfattar forskning och utveckling i syfte att nå kliniska prövningar mot cancersjukdomar. Positionen innefattar till en stor del engagemang i industrisamarbeten och/eller industrisamverkan.

Tjänsten kommer omfatta:

 • övergripande överblick och koordinationsansvar för många av de projekt som bedrivs i Flemingsberg och utomlands;
 • design av nya projekt samt drivandet av dessa framåt, både intellektuellt och på laboratoriet;
 • dialog med samarbetspartners;
 • viss undervisning på forskarutbildningsnivå.

Projektsamordnartjänsten kommer även att innebära:

 • ansvar för att milstolpar i alla projekt nås;
 • uppföljning och upprätthållandet av etiska ansökningar;
 • deltagande i vetenskapliga strategi- och prioriteringsmöten;
 • planering, organisering och översikt av prover från kliniska prövningar;
 • koordinering av arbetsuppgifter för personal i kliniska prövningar;
 • hjälp med hantering av ekonomi.

Kvalifikationer
Sökandes doktorstitel bör ligga inom medicinsk vetenskap, biomedicin eller immunologi. Meriterande är forskning både i Sverige och internationellt. Sökande bör behärska svenska och engelska språket flytande i tal och skrift. En ideal kandidat för denna tjänst har en utmärkt organisationsskicklighet och noggranhet. Sökande skall också i hög grad kunna arbeta självständigt, vara en lagspelare, vara angelägen om att vidareutvecklas individuellt så väl som i grupp. Kandidaten skall ha en hög motivation, vara kreativ, ha praktisk kunskap och starka meriter inom experimentell cancer immunoterapi. Erfarenhet av projektledning och forskningsarbete inom cellulär immunologi, NK cellbiologi, djurförsök, primär cellodling samt flerfärgs flödescytometri är meriterande. Ett minimumkrav för ansökan är att ha minst en publikation publicerad i en internationellt välmeriterad vetenskaplig tidskrift, inom hematologi, cancer immunoterapi eller genterapi. Ett flertal muntliga och skriftliga presentationer samt kvalifikationer för undervisning på forskarutbildningsnivå är meriterande för denna position.

Vi söker en projektsamordnare med stark arbetsmoral, med en passion för att lösa svåra frågor och utmaningar, med förmåga att organisera och ha en överblick på många projekt samtidigt i en självständig och innovativ miljö. Sökande skall ha hög integritet och ha vetskap om den multikulturella omgivning hen kommer arbeta i.

Ansökningsprocess

Ansökan ska göras via reksyteringssystsemet Varbi. Följande dokument ska bifogas på svenska:

 • Personligt brev (max 1 sida, teckenstorlek 12 punkter, 1.5 radavstånd).
 • CV innefattande: utbildningsdetaljer, akademisk titel, datum och titel på doktorsavhandling, tidigare akademiska positioner, nuvarande position, akademiska utmärkelser, engagemang under utbildning i kommittéer och liknande.
 • En lista över publikationer i vetenskapliga tidningar samt presentationer vid internationella möten.
 • En sammanfattning av nuvarande arbete, om annat än doktorandarbete (max 1 sida medräknat referenser och figurer, teckenstorlek 12 punkter, 1.5 radavstånd).
 • Ett antal referenser som kommer kunna bekräfta kandidatens kompetens och meriter

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-762/2018
Publicerat 2018-02-05
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Tillbaka till lediga jobb