Inst för medicin/Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Institutionen för medicin i Huddinge bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar.

Institutionen består av sju enheter med totalt närmare 60 forskargrupper, samt tre centrumbildningar. Vi ger också ett flertal kurser inom läkarprogrammet och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande. Vår vision är att vara ledande inom medicinsk forskning och undervisning.

Arbetsuppgifter
T celler har en central roll i kroppens adaptiva immunförsvar mot olika typer av cancerformer samt virussjukdomar. Mycket av den grundläggande kunskap som finns kring humana T celler har etablerats på studier av blod – dock utgör T celler i blodet en minimal fraktion av alla kroppens T celler. I dagsläget är T celler relativt dåligt karakteriserade i humana perifera organ.

Ansvarsområden inom ramen för aktuell tjänst omfattar detaljerade studier av T celler i lymfknutor samt efferent lymfa (lymfatiska systemet) hos friska, organdonatorer samt hiv infekterade patienter. Forskningen skall leda till ökad kunskap om immunförsvarets roll, särskilt T cellers roll, vid sjukdomar i människa som drabbar det lymfatiska systemet, med ett fokus på framför allt hiv. Ansvarsområdet kräver nära interaktioner med inhemska samt utländska kliniker och forskare, då detta forskningsområde bygger på ett globalt samarbete som involverar många aktörer.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Därutöver kan visad pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens arbetsuppgifter ställas som krav för behörighet.

För att komma ifråga för anställningen krävs mycket goda vetenskapliga meriter inom forskningsområdet humana T celler, inklusive T cellers roll vid hiv infektion samt i humana lymfknutor ochlymfa. Den vetenskapliga expertisen inom området ska vara väl dokumenterad i form av publikationer i internationellt framstående tidskrifter.

Vidare är väl dokumenterad kunskap och praktisk erfarenhet av nödvändiga tekniker som avancerad flödescytometri, PCR, samt helgenomssekvensering (specifikt RNA-seq) är en nödvändighet. För tjänsten krävs också dokumenterad erfarenhet av att leda yngre forskare, samt av samverkan med andra seniora forskare inom området. En viktig uppgift är att vidmakthålla lokala, nationella och internationella kontakter inom forskningsområdet.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet inom det specifika forskningsområdet, praktisk erfarenhet av ovan nämnda metoder, och analytisk erfarenhet av komplex flödescytometri samt helgenomssekvensering och därutöver personlig lämplighet. I ansökan ska meriter redovisas enligt KI:s meritportfölj för att tillförsäkra en saklig bedömning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-633/2018
Kontakt
  • Johan Sandberg, johan.sandberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Mats Rudling, SACO, mats.rudling@ki.se
  • Yvonne Edlund OFR/ST , yvonne.edlund@ki.se
Publicerat 2018-02-02
Sista ansökningsdag 2018-02-18

Tillbaka till lediga jobb