Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver grundutbildning och forskarutbildning samt internationellt erkänd forskning med fokus på vanligt förekommande sjukdomar och skador. Målsättningen med all verksamhet är att förbättra människors hälsa. Institutionen har cirka 50 anställda, 80 doktorander, 230 anknutna och en omsättning på 70 mkr.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska ansvara och vara examinator för kurser eller moment inom sjuksköterske- och specialistsköterskeprogrammen på KI SÖS samt vara studierektor för KI SÖS kliniska forskarskola. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att delta aktivt i undervisningen samt handleda på magister, master och doktorandnivå. Universitetslektorn ska vidare bedriva egen forskning inom vårdvetenskap. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor/biträdande universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. Anställningen utlyses som universitetslektor, men i det fall den mest meriterade kandidaten inte uppfyller behörighetskraven för att anställas som universitetslektor vid KI kan kandidaten anställas som biträdande universitetslektor förutsatt att kandidaten uppfyller behörighetskraven för denna befattning. Behörigheten omfattar doktorsexamen och goda pedagogiska meriter enligt docenturnämndens regler (inkluderande fem veckors högskolepedagogisk utbildning och 120 timmars blandad undervisning). Om en biträdande universitetslektor inom tre år erhåller en docentur vid KI kan anställningen konverteras till universitetslektor.

Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning inom grundutbildning på KI eller motsvarande lärosäte, bör ha erfarenhet av att arbeta med doktorandutbildning, ska ha erfarenhet av kliniskt arbete samt lämplig specialistsjuksköterskeutbildning är meriterande. Sökanden bör ha minst 10 veckors pedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), klinisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-413/2018
Kontakt
  • Per Tonvall, prefekt, per.tornvall@ki.se, 08-524 875 04
Facklig företrädare
  • Eva Hjertquist Duräng, OFR, 08-524 875 51, eva.hjertquist.durang@ki.se
  • Md. Shahidul Islam, SACO , 070-259 34 46, shahidul.islam@ki.se
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-04-26

Tillbaka till lediga jobb