Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för laboratoriemedicin består av sex avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning och grundforskning samt klinisk och epidemiologisk forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens roll är att överföra och förädla medicinsk kunskap till vården i samverkan mellan akademi, vård och industri. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

Arbetsplats
Anställningen är placerad vid Institutionen för Laboratoriemedicin, avdelningen för Klinisk Fysiologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Ett övergripande mål för avdelningen för klinisk Fysiologi är att erbjuda hög kompetens och expertis genom att bedriva forskning och undervisning på en internationellt ledande nivå och samverka med nationella och internationella forskargrupper.

Ansvarsområde/arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen ska bedriva egen högkvalitativ forskning inom centrala områden av klinisk fysiologi samt aktivt bidra genom undervisning och handledning i grund- och forskarutbildning inom området och genom samarbeten bidra till uppbyggnad av en bred kompetens inom hela området Klinisk Fysiologi vid KI.

Sökande skall hålla en hög och internationellt erkänd forskningskompetens inom området klinisk fysiologi. Detta omfattar att kunna kombinera etablerade metoder inom klinisk fysiologi såsom karaktärisering av hjärt- och skelettmuskelfunktion samt arbetsförmåga med cell- och molekylärbiologiska analyser innefattande vävnad, cellkultur och bioinformatik.

Anställningen kan komma att förenas med klinisk tjänstgöring vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Behörighet/kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Stor vikt läggs vid de personliga egenskaper som krävs för att fortsatt stärka ämnet klinisk fysiologi vid KI. Sökanden skall ha väldokumenterad pedagogisk erfarenhet, och även erfarenhet av att leda både forskning och utbildning.

Avdelningens pågående forskning har fokus på betydelsen av kardiovaskulära systemet och skelettmuskulaturen med avseende fysisk arbetsförmåga hos unga och äldre, samt vid olika sjukdomstillstånd såsom hjärtsvikt, där arbetsförmåga och muskelfunktion visats vara av betydelse för symptom och progress av sjukdom. Erfarenhet av forskning inom detta område är starkt meriterande.

Specialistutbildning inom klinisk fysiologi eller annat närliggande område särskilt meriterande men inte obligatoriskt.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Upplysningar
Professor Matti Sällberg, tel. 08-524 83803, e-post: matti.sallberg@ki.se

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-148/2018
Kontakt
  • Matti Sällberg, e-mail: matti.sallberg@ki.se, 08-52483803
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Karin Olsson, SEKO, karin.olsson@ki.se
  • Emilie Hultin, SACO, 08-585 811 68, emilie.hultin@ki.se
Publicerat 2018-02-01
Sista ansökningsdag 2018-03-23

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.