Karolinska Institutet

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime

Vi söker nu en forskningsassistent för en tidsbegränsad anställning vid Medical Management Centrum till ett projekt om egenvård i primärvården.

Medical Management Centrum (MMC)
MMC studerar hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Särskild uppmärksamhet ägnas hur medicinsk kunskaps- och teknologiutveckling kan tillämpas i hälso- och sjukvården för effektivare resursutnyttjande, högre kvalitet och för att bättre möta behov hos patienter och sjukvårdens andra intressenter.

Forskargruppen
Sökande kommer att vara del av ett multidisciplinärt forskningsteam som bedriver forskning inom patientdelaktighet och systemsäkerhet i vården, med särskilt fokus på vårdövergångar och vård i hemmet. Gruppen har en brukarcentrerad forskningsapproach med målet att utveckla metoder och eHälsoverktyg som är anpassade till primärvårdens villkor. Forskargruppen har sin hemvist vid LIME, Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö.

Om projektet och arbetsuppgifterna
Den sökande kommer att medverka i forskningsprogrammet Patient Activation in Treatment at Home (PATH) som syftar till att stärka kroniskt sjuka patienters egenvårdsaktivitet i hemmet för att minska återinläggningar och vårdkonsumtion, samt öka patientens följsamhet till läkemedel och behandling samt livskvalitet. De aktuella projekten genomförs vid vårdcentraler i Stockholmsregionen och innebär bland annat implementering och testning av en eHälsoapplikation.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta följande (men är inte begränsade till): a) kvalitetsgranska och brukartesta ePATH i samverkan med patienter och personal, b) inkludera patienter i studien samt ge support i användning av ePATH till personal och patienter, c) samordna och genomföra kvantitativ och kvalitativ datainsamling d) utföra andra administrativa arbetsuppgifter som är relaterade till projekten.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en master- eller magisterexamen inom medicin, vårdvetenskap, folkhälsovetenskap eller hälsoinformatik. Erfarenhet av att arbeta med äldre och kroniskt sjuka samt intresse för att arbeta med digitala applikationer är meriterande.

Den sökande måste ha förmågan att samarbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp men också att arbeta självständigt för att säkerställa att projektets delar levereras i tid.

Den sökande ska samverka väl med annan personal, medarbetare och partners som arbetar med projektet. Detta innefattar kommunikation och samordning mellan forskargruppen och deltagare i forskningsstudien (patienter och personal).

Den sökande måste kunna planera och koordinera sitt arbete för att utföra de tilldelade uppgifterna. Sökanden måste kunna kommunicera flytande, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska.

Erfarenhet av att arbeta med äldre och kroniskt sjuka samt intresse för att arbeta med digitala applikationer är meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 1 mars 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 80-100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-113/2018
Publicerat 2018-01-05
Sista ansökningsdag 2018-01-21

Tillbaka till lediga jobb