Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett FoUU-centrum inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. autismspektrumtillstånd och ADHD). Centrumet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting med målet att förbättra forskning och vård inom området samt sprida ny kunskap genom utbildning och utveckling till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, patienter och anhöriga etc. Ett centralt prekliniskt forskningsprojekt inom KIND (Roots of Autism and ADHD Twin Study Sweden – ”RATSS”) syftar till att undersöka enäggs- och tvåäggstvillingar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (framförallt autismspektrumtillstånd och ADHD) och typiska kontrollpar. Såväl genetiska, epigenetiska, immunologiska, miljöbetingade, neurobiologiska, neuropsykologiska, och psykopatologiska analyser ingår liksom ett flertal lokala, nationella och internationella samarbeten.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som psykolog i RATSS projektet ingår bl a att:
(1) genomföra psykologiska och neuropsykologiska testningar och kliniska skalor och bedömningsinstrument.
(2) ansvara operativt och strategiskt för samordningen av psykologiska testningar och andra projektmoment (t ex biologiska prover, MRI, fotografi) tillsammans med forskningssjuksköterska och andra forskare, kliniker och samarbetspartner.
(3) ansvara för samordning och kvalitetssäkring av datainsamlingen i RATSS och utvecklingen av arbetet med RATSS databasen i samarbete med KIs biobank och företaget Squaremoon.
(4) förbereda, genomföra och protokollföra regelbundna RATSS arbetsgruppsmöten, samt RATSS konferenser med samarbetspartner i större avstånd.
(5) ansvara för information om RATSS studien och utskick till kommande och tidigare studiedeltagare.
(6) delta i skrivandet av etikansökningar och tillägg till etikprövningsnämden i RATSS studien.
(7) ansvara för specifika uttag av data från databasen för forskare i RATSS och nationella och internationella samarbetspartner.
(8) bokföra arbetet med RATSS databasen i KIs Electronic Log Notebook (ELN).
(9) dela i olika analyser och skrivandet av vetenskapliga artiklar inom forskningsprojekt som baseras på RATSS, inkl doktorandprojekt.
(10) vara öppen för egna analyser av RATSS data, ev doktorandutbildning.
(11) handleda assistenter som arbetar med datainmatning.
(12) delta i skrivandet av ansökningar och rapporter om projektet för finansiärer, och populärvetenskapliga artiklar.
(13) förbereda PPT presentationer om projektet.
(14) att vid behov kunna vara delaktig i andra projekt inom KIND.

Som samordnande psykolog i RATSS arbetar du nära KINDs föreståndare (projektansvarig), RATSS forskningssjuksköterska och KINDs bitr föreståndare (koordinerar biologiska analyser) samt assistenter i projektet. Du har vidare regelbundna kontakter med nationella och internationella samarbetspartner.

Kvalifikationer
Sökanden ska:
(a) vara leg. psykolog med erfarenhet psykologisk testning, neuropsykiatriska utredningar och certifierat i administration av ADOS och ADI-R.
(b) vara väl förtrogen med Excel, R och ev andra statistiska program (SAS, SPSS) samt vara öppen för att vidareutbilda sig i datahantering och analys.
(c) vara flytande i svenska och engelska (ord och skrift)
(d) gärna ha förkunskaper i vetenskapligt arbete i allmänhet och neuropsykiatrisk forskning i synnerhet (meriterande).

Som samordnande psykolog:
(a) är du strukturerad och trivs i ett högt arbetstempo.
(b) är det viktigt att du kan driva samordningen av RATSS projektet självständigt med gott resultat.
(c) är du en naturlig del och viktig representant och ambassadör av hela KIND, även om du arbetar självständigt.
(d) är du en god lagspelare som bidrar konstruktivt till en öppen, positiv, god arbetsmiljö på KIND.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-106/2018
Kontakt
  • Professor Sven Bölte, 0703-170105, sven.bolte@ki.se
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08-5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-01-05
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Tillbaka till lediga jobb