Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Verksamhet finns även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Campusområdet i Solna. Det finns 14 enheter och 1 sektion vid CLINTEC. Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling.

Vi arbetar i en internationell och mångkulturell miljö med grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS-programmet, postdoktorala forskare, lärare och forskare vid Karolinska Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning och utveckling.
CLINTEC har c:a 180 personer anställda, samt c:a 200 forskarstuderande och 400 anknutna forskare och lärare.

Avdelning
Forskningen vid enheten för pediatrik på CLINTEC har relevans för vården av barn på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Ett viktigt område är fetma, som är vanligt förekommande hos barn och anses mycket svår att behandla. Hoppet står till tidiga interventioner med fokus på att skapa en hälsofrämjande hemmiljö. Evidensen om effektivitet av en tidig behandling är fortfarande bristfällig framför allt för barn ifrån mer socialt utsatta områden.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är under det första halvåret delad mellan två projekt. Huvuduppgifterna är inriktade mot forskningsområdet barnfetma hos förskolebarn inom ramen för EU projektet STOP (Science and Technology in Childhood Obesity Policy) i vilket implementering och utvärdering av föräldraprogrammet Mer och Mindre (MoM) ingår. MoM är en behandlingsmetod för tidig fetma hos barn där fokus ligger på att ge stöd i föräldraskapet (www.ki.se/merochmindre). MoM har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie som utfärdades i Stockholms län. Den aktuella tjänsten består i att skapa och underhålla nätverk för att rekrytera, utveckla, implementera och utvärdera MoM i Sverige men även i Spanien och Rumänien. Utvärderingen av projektet kommer att fokuseras på faktorer som kan påverka rekrytering, deltagande och genomförande av programmet med ett speciellt fokus på familjer från socialt utsatta områden. Effekten av programmet kommer att analyseras med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Datainsamlingen kommer delvis att genomföras i Linköping.
Den andra delen i tjänsten under består av planering och skapande av nutritionsdelen i en eHälso-baserad intervention med fokus på prevention, levnadsvanor, och engagerande aktivitet hos personer med en förhöjd risk för stroke.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. För denna postdoktortjänst söker vi en legitimerad dietist med en gedigen nutritionskompetens samt dokumenterad erfarenhet av familjebaserad barnfetmabehandling och eHälso verktyg. Vidare krävs en mycket god kommunikationsförmåga då projektet kräver kontakter med både sjukvårdspersonal, barnhälsovården, familjer samt med andra forskargrupper inom och utanför Sverige. Den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift. Den sökande behöver även ha en gedigen erfarenhet av att ha medverkat som författare till vetenskapliga publikationer i ansedda internationella tidskrifter. Då datainsamlingen delvis kommer att genomföras i Linköping måste sökande kunna arbeta i Linköping flera gånger per vecka.

Det är meriterande om sökanden har varit involverad i liknande barnfetmainterventioner som MoM, gärna med erfarenhet av eHälsa. Erfarenhet av accelerometri samt kvalificerad utveckling och utvärdering av ny metodik för barns kostintag (i förskoleåldern) är också önskvärt. Tidigare erfarenhet av interventionsforskning är meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-11/2018
Kontakt
  • Paulina Nowicka, docent och forskningsgruppledare, Paulina.Nowicka@ki.se
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-585 811 68, emilie.hultin@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Monika Armuand, Monika.Armuand@ki.se 0760-50 23 42
Publicerat 2018-01-04
Sista ansökningsdag 2018-01-25

Tillbaka till lediga jobb