Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin vid Sektionen för Fysioterapi, Institutionen NVS. Forskargruppen leds av docent Maria Hagströmer och består av tre doktorander, två post-doc, en junior forskare och två seniora forskare. Gruppen har rutiner för regelbundna forskargruppsmöten. Vid sektionen för fysioterapi finns ett doktorandrum, regelbundna journal clubs och andra för doktorander viktiga aktiviteter och nätverk.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Projektet består av en kontrollerad studie, en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och en kvalitativ studie. Doktoranden kommer vara delaktig i alla studierna i olika grad. Doktoranden kommer till exempel att under handledning delta i design av den digitala träningstavlan och RCT-studien, ansvara för datainsamling av både den kontrollerade studien och RCT studien, utbilda fysioterapeuter i primärvården och transkribera intervjuerna till den kvalitativa studien, analysera resultaten av samtliga ingående studier och skriva manus.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Då detta projekt genomförs i klinik krävs att den sökande är legitimerad vårdpersonal, t.ex fysioterapeut eller sjuksköterska samt har mycket goda kunskaper i svenska.

Färdigheter och personliga egenskaper
Krav för den sökande: Legitimerad vårdpersonal, t.ex fysioterapeut eller sjuksköterska. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med patienter som har cancer och specifikt genomgått bukkirurgi. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av insamling av forskningsmaterial, erfarenhet av klinisk forskning samt intresse och kompetens inom objektiv rörelsemätning och digital utveckling. Vi värdesätter förmåga att samarbeta, initiativtagande, flexibilitet och förmåga att kunna arbeta mot uppsatta mål och deadlines.  Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning. Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Referensnummer 2-5950/2017
Kontakt
  • Maria Hagströmer, Universitetslektor, docent, 08-524 888 36, maria.hagströmer@ki.se
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, 08-524 864 36, anna-maria.loimi@ki.se
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, 08-524 868 14, mona.hellstadius@ki.se
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-13
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb