Karolinska Institutet

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime

Om forskargruppen 

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Om projektet

Projektet Styrelser och hälsa syftar till att öka kunskapen om företagsstyrelsens betydelse för hälsa och säkerhet i arbetslivet samt att ta fram konkreta riktlinjer för styrelser i detta arbete. Projektet löper över tre år och finansieras av AFA Försäkring. Forskarteamet finns på Karolinska institutet och har lång erfarenhet av forskning inom hälsa och arbetsmiljö samt bred praktisk erfarenhet av strategiskt arbetsmiljöarbete och styrelsearbete.   

Till projektet rekryteras nu en postdoktor för 80% tjänstgöring (omfattningen kan diskuteras) för perioden 180301-191031.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är av både vetenskaplig och administrativ karaktär. Arbetet innebär självständiga och omväxlande uppgifter som ställer krav på noggrannhet, flexibilitet och planeringsförmåga. Arbetets detaljinnehåll kan komma att utvecklas och förändras under tiden beroende på behov och kompetens. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå av:

 • Rekrytering av företagsstyrelser inom branscherna handel, tillverkning och bygg för medverkan i projektet
 • Planering och genomförande av intervjuer med styrelseledamöter. Dessa genomförs tillsammans med projektkollega eller enskilt.
 • Sammanställning och analys av intervjudata.
 • Spridning av forskningsresultat genom både skriftliga publikationer i vetenskapliga artiklar och muntliga presentationer.
 • Operativ tf projektledare och projektadministration under perioden 180931-190831. Omfattar planering, samordning och genomförande eller stöd i genomförandet av projektets praktiska uppgifter; samordna möten, sammanställa information, svara på e-post mm

Arbetet genomförs tom 180931 tillsammans med projektledare och därefter i samverkan med projektgruppen. Det kommer att ställas krav på stor förmåga att själv driva projektet i enlighet med projektmål.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För den aktuella tjänsten krävs dessutom:

 • Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom beteendevetenskap, företagsekonomi, management eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att genomföra kvalitativ intervjubaserad forskning innefattande hög grad av skicklighet i genomförande av intervjuer samt erfarenhet av analys av intervjudata.
 • Kännedom om kunskapsområden strategiskt arbetsmiljö och hälsoarbete samt företagsstyrning.
 • Flytande svenska i tal och skrift.

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Kunskap om de aktuella branscherna.
 • Kunskap om styrelsearbete.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Erfarenhet av fallstudiemetodik.

Vi lägger särskilt stor vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja. Att du har ett stort intresse för den forskning som projektet handlar om ser vi som självklart.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 2. En komplett publikationslista
 3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
 4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 180301
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5741/2017
Kontakt
 • Mandus Frykman, Projektledare, +46 73 724 9121, mandus.frykman@ki.se
 • Ulrica von Thiele Schwartz, Forskargruppsledare, +46 70 755 31 91, ulrica.schwarz@ki.se
Facklig företrädare
 • Hannele Moisio, SACO, 08-524 836 22, hannele.moisio@ki.se
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-12-14
Sista ansökningsdag 2018-01-14

Tillbaka till lediga jobb