Karolinska Institutet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
På avdelningen för Reproduktiv hälsa bedrivs forskning som utvecklar kunskapsområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att genomföra alla delar i en randomiserad kontrollerad studie, självständigt och i samarbete med etablerade forskare vid enheten; design av studien, etikansökning, enkätutveckling, interventionsutveckling, analys och skrivande. Du kommer att tillsammans med forskargruppen administrera rekrytering och datainsamling i projektet som genomförs i Stockholm. Projektet riktar sig till gravida kvinnor som inte kan tala svenska och är nya i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. De kommer att erbjudas en kulturtolksdoula som ska fungera som stöd under förlossningen; genom sina språkkunskaper, sin kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och hur man kan stödja kvinnor under förlossningen. Effekterna av detta stöd kommer att utvärderas i en RCT.

Du kommer att ingå i en forskargrupp som består av medarbetare med erfarenhet av studier om upplevelser och vård i samband med migration, graviditet och barnafödande (Erica Schytt, Helena Lindgren och Rhonda Small), och en rad olika studiedesign och analyser som behövs för detta projekt. Du kommer också att ingå i ett internationellt nätverk ROAM (Reproductive Outcomes and Migration). Hemvisten blir på Avdelningen för Reproduktiv Hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid KI, Solna men du kommer också att arbeta nära barnmorskemottagningar och föreningen Mira som utbildar doulor och även driver verksamheten.

Kvalifikationer
Krav:

Den sökande måste

 • Ha erfarenhet av att arbeta med gravida kvinnor
 • Ha mycket goda kommunikationsfärdigheter (skriftligt som muntligt) på svenska och somaliska eller tigrinja eller ryska
 • Vara noggrann, samvetsgrann och ha hög social kompetens
 • Kunna arbeta effektivt och självständigt
 • Ha grundläggande IT-färdigheter.

Meriterande:

 • Högskoleutbildning (svensk eller utländsk) till sjuksköterska, barnmorska, psykolog, folkhälsovetare
 • Erfarenhet av att administrera vetenskapliga studier
 • Erfarenhet av att genomföra intervjuer
 • Erfarenhet av datahantering
 • Erfarenhet av forskning i allmänhet
 • IT färdigheter utöver grundläggande färdigheter: behärska Office-paketet

Intervjuer så väl som referenstagning kan komma att ingå i urvalsprocessen.

Ansökningsförfarande
Tjänsten är en visstidsanställning på deltid på som längst 2 år.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Ansökan skall bestå av CV samt ett personligt brev. Skriv i brevet när du är tillgänglig för att börja arbetet. Önskvärt är även om du kan skriva ner namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner som helst ska vara tidigare chefer.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Februari
Löneform Månadslön
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5691/2017
Kontakt
 • Helena Lindgren, Avdelningschef, 0733-44 25 99
Facklig företrädare
 • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-04
Sista ansökningsdag 2018-01-17

Tillbaka till lediga jobb