Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Avdelning
Vi söker två postdoktorer till den Arbetsmedicinska enheten på IMM, Karolinska Institutet. Arbetet är inriktat på epidemiologiska studier av arbets- och omgivningsmiljöns påverkan på hälsan. Arbetsmedicinska enheten är samlokaliserad med landstingets Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAMM), i närheten av Karolinska Institutet Solna Campus. Båda anställningarna är visstidsanställning under 2+2 år.

Arbetsuppgifter
Du som Postdoktor kommer att tillsammans med medlemmar av forskargruppen studera sambandet mellan fysikaliska/ kemiska exponeringar och hälsoutfall så som graviditetspåverkan, hjärt-kärlsjukdom eller cancer. I arbetet ingår datainsamling, bearbetning av insamlade data, analys av stora kohorter samt att skriva ett flertal vetenskapliga artiklar. Arbetet sker i samarbete med forskare från Stockholm, Umeå och/eller Lunds Universitet.

Kvalifikationer
Vi söker en mycket motiverad person med ett starkt intresse för arbets- och miljömedicin samt epidemiologi. Du skall ha en doktorsexamen inom Medicinsk Vetenskap eller liknande. Tidigare erfarenhet av epidemiologisk forskning är ett krav. Det är även ett krav att den sökande kan uttrycka sig väl på engelska och svenska både muntligt och skriftligt. Du kan exempelvis ha en läkarexamen, vara utbildad yrkeshygieniker, civilingenjör med lämplig bakgrund eller ha en examen på Magister/Masternivå inom Miljö- och hälsoskydd, Arbete och Hälsa, Folkhälsovetenskap med epidemiologiinriktning eller Biostatistik.

Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5679/2017
Kontakt
  • Jenny Selander, forskarassistent, Jenny.Selander@ki.se, 08-524 800 29
  • Per Gustavsson, professor, Per.Gustavsson@ki.se, 08-524 800 08
Facklig företrädare
  • Malahat Mousavi, SACO-S, malahat.mousavi@ki.se, 08-524 875 79
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se, 08-524 874 19
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se, 08-524 840 80
Publicerat 2018-01-17
Sista ansökningsdag 2018-02-07

Tillbaka till lediga jobb