Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning

Sektionen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad (masterprogrammet mot klinisk medicinsk vetenskap) och på forskarutbildningsnivå. Utöver det så bedriver sektionen ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Sektionen har ett 60-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Arbetsuppgifter

Vi söker en lektor/biträdande universitetslektor som känner starkt engagemang för att utveckla utbildning och forskning inom huvudområdet fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet som prevention och behandling och beteendemedicin. I arbetsuppgifterna ingår bland annat forskningsanknytning av ämnet, undervisning, kursansvar, examinationer, pedagogiskt utvecklingsarbete och vetenskaplig handledning inom fysioterapeutprogrammets grundutbildning samt inom kurser på avancerad nivå. Grundutbildningsprogrammet i fysioterapi ges på svenska vilket innebär att god förmåga att kommunicera på svenska är ett krav. Du ska aktivt bedriva forskning med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin med fokus på kroniska sjukdomar.

Anställningen kan komma att förenas med klinisk verksamhet inom Stockholms läns landsting.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor/biträdande universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. Anställningen utlyses som universitetslektor, men i det fall den mest meriterade kandidaten inte uppfyller behörighetskraven för att anställas som universitetslektor vid KI kan kandidaten anställas som biträdande universitetslektor förutsatt att kandidaten uppfyller behörighetskraven för denna befattning. Behörigheten omfattar doktorsexamen och goda pedagogiska meriter enligt docenturnämndens regler (inkluderande fem veckors högskolepedagogisk utbildning och 120 timmars blandad undervisning). Om en biträdande universitetslektor inom tre år erhåller en docentur vid KI kan anställningen konverteras till universitetslektor.

För behörighet till denna tjänst krävs att den sökande är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och för att bli lektor docentkompentens eller på god väg att uppnå docentur för biträdande lektor. Vidare krävs förutom högskolepedagogisk utbildning särskild pedagogisk skicklighet med dokumenterad kunskap och erfarenhet av kursledning, övergripande samordning och undervisning inom sjukgymnastik/fysioterapi samt arbetat med pedagogiskt utvecklingsarbete. Meriterande är att du har arbetat med webbaserad undervisning och använt informations och kommunikationsteknologi (IKT) i din undervisning. Du bör ha dokumenterad klinisk erfarenhet som sjukgymnast/fysioterapeut samt meriterande är att ha arbetat med kliniska utvecklingsprojekt. Du ska aktivt bedriva forskning med inriktning på fysisk aktivitet som prevention och behandling med ett beteendemedicinskt perspektiv. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter värdesätter vi samarbetsförmåga och erfarenhet av kommitté/nämndarbete, nationella/internationella kontakter inom både forskning och undervisning/pedagogik högt. Inom ramen för anställningen ingår delaktighet i forskarutbildningen samt forskning och utveckling av det egna akademiska ledarskapet.

Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), klinisk skicklighet (1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5656/2017
Publicerat 2017-12-19
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb