Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
Vi välkomnar ansökningar till en postdoktor tjänst i social och affektiv neurovetenskap i Dr. Andreas Olssons forskargrupp, Institutionen för klinisk neurovetenskap (Sektionen för Psykologi), Karolinska Institutet, Stockholm.

Det överordnade målet för Olssons forskningsgrupp är att förstå de mekanismer som möjliggör emotionell inlärning och reglering i sociala situationer. Vi är speciellt intresserade av inlärning och reglering av rädslor och andra aversioner, samt hur dessa tillsammans med social kognition och beslutsfattande ger upphov till beteende.
För mer information om vår forskning och våra senaste publikationer, se www.emotionlab.se

Gruppen består av en senior forskare, tre postdoktorer, tre doktorander och en forskningssamordnare (lab manager). Gruppen förfogar över ett experimentlabb som inbegriper flera testrum fullt utrustade för psykofysiologiska mätningar. Gruppen har full tillgång till MR-centrum med en forskningsdedikerad MR kamera (3T GE scanner) och ingår i ett lokalt forskningsnätverk som inbegriper expertkunskap relaterat till fMRI, PET, TMS och matematiska beräkningsmodeller. Det Nationella Centert för MEG (NatMEG) finns i anslutning till våra lokaler. Vi har också samarbeten med flera labb i Europa och USA.

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor som kommer att arbeta i en produktiv och dynamisk forskningsmiljö med projekt som undersöker emotionell inlärning och social kognition med hjälp av psykofysiologi-, fMRI, ögonrörelse, samt matematiska beräkningsmetoder.

Du kommer att ha full tillgång till MR-centrum och ett fullt utrustat psykofysiologi och ögonrörelse lab. Du kommer att vara involverad i utvecklandet av design och implementering av experiment, samt i analysen och spridningen av resultaten på vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidsskrifter.

Du kommer också att vara en resurs för mer juniora forskare genom att dela med dig av din kunskap. Du kommer också ha möjlighet att handleda studenter och forskningsassistenter.

Kvalifikationer

Sökande ska ha en PhD inom psykologi, kognitionsforskning, kognitiv neurovetenskap eller ett liknande ämne med flera starka publikationer. Sökande bör ha en stark kvantitativ bakgrund med mycket goda kunskaper och färdigheter inom design och genomförande av experimentella studier med fokus på inlärning.

Sökande bör också ha goda kunskaper och färdigheter inom psykofysiologi, ögonrörelse och fMRI applikationer, samt god kunskap i inlärningsteori och matematiska beräkningsmodeller av beteende.

Det är viktigt att den sökandes tidigare publikationer visar på avancerad färdighet i användningen av experimentella tekniker, eftersom det krävs att den sökande utöver det egna design- och analysarbetet ska kunna lära ut analys och tolkning av kvantitativ modellering till andra medarbetare i gruppen.

Ett annat krav är erfarenhet av programmering i R och Presentation. Förmåga att samarbeta är dessutom viktigt då stor del av arbetet sker i samarbete med andra personer i gruppen. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift krävs.

Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 2. En komplett publikationslista
 3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
 4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

  Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5605/2017
Kontakt
 • Sandra Mathisen, personaladministratör, sandra.mathisen@ki.se
 • Andreas Olsson, Lektor , 08-524 824 59
Facklig företrädare
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2017-12-01
Sista ansökningsdag 2017-12-10

Tillbaka till lediga jobb