Karolinska Institutet

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå innefattande undervisning på flertalet olika program vid KI.

Avdelning
Forskningen kommer att bedrivas vid Sektionen för Cellulär Muskelfunktion, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet. Projekten vi arbetar med syftar till att undersöka mekanismerna bakom den förändrade muskelfunktionen hos en frisk muskel under uttröttning. Vi undersöker också orsaker till försämrad muskelfunktion vid ett flertal mycket vanliga sjukdomstillstånd. En central del i vår grupps forskning är studier av cellulära orsaker till att skelettmuskler blir svagare och långsammare vid uttröttning. Med utgångspunkt från dessa studier undersöker vi även grundläggande mekanismer för hur muskelceller anpassar sig till träning och därmed blir mer uthålliga eller starkare. Vi studerar även motsatsen, d.v.s. varför muskler blir svagare och mindre uthålliga vid olika sjukdomstillstånd, t.ex. mitokondriella myopatier. En stor del vår forskning kretsar kring det komplexa samspelet mellan kraftproduktion, cellulär Ca2+-hantering, mitokondriefunktion och fria radikaler (reactive oxygen/nitrogen species).

Arbetsuppgifter
I ansvarsområdena ingår att leda projekt som är relaterade till den ovan beskrivna forskningen. Arbetsuppgifterna omfattar också att utveckla nya metoder och modeller som skall användas i dessa projekt.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent. 

Dokumenterad pedagogisk skicklighet är också en merit. Vi vill också att du har mångårig erfarenhet av, och behärskar, tekniker och modeller som t.ex. elektrofysiologiska tekniker, Ca2+-imagingtekniker, western blot, proteinrening, Q-PCR, enzymkinetiska modeller, muskelkirurgi, muskelfiberdissektion och beteendemodeller.

Vi söker dig som är välorganiserad och flexibel. Vi ställer höga krav på noggrannhet och förmåga att självständigt organisera det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vad gäller att leda projekt som beskrivits ovan.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5551/2017
Kontakt
  • Håkan Westerblad, forskargruppsledare, hakan.westerblad@ki.se
Facklig företrädare
  • Bo Rydqvist, SACO, 08-524 872 67, bo.rydqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-11-28
Sista ansökningsdag 2017-12-11

Tillbaka till lediga jobb