Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå.

Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 140 anställda. Därutöver har vi ca 70 forskarstuderande. Denna doktorandplats är placerad i forskargruppen Health Systems and Policy (http://ki.se/en/phs/global-health-health-systems-and-policy) inom ämnesområdet global hälsa.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker en doktorand som kommer att arbeta i undergruppen ”Management of Chronic Disorders”, vilken är en del av forskargruppen Health Systems and Policy. Den sökande kommer att arbeta inom ett EU-finansierat projekt kallat: ”A people-centered approach through Self-Management and Reciprocal learning for the prevention and management of Type 2 Diabetes (SMART2D)”. Projektet fokuserar på att utveckla en integrerad primärvård och lokalsamhällskomponent för att förbättra förebyggande och behandling av typ 2-diabetes (http://ki.se/en/phs/smart2d).

Projektet kommer att implementeras och utvärderas i olika stadsdelar i Stockholms län i samarbete med deltagande vårdcentraler, medborgarkontor och lokala organisationer. Interventionens genomförande kommer att utvärderas med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

I doktorandstudierna ingår bl.a att i nära samarbete med samarbetspartners och övriga forskargruppsmedlemmar strukturera interventionen, planera intervjuer och fokusgruppdiskussioner, samla in data, genomföra data analyser och dokumentera och presentera resultat.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Vidare vill vi att du innehar en magisterexamen inom global hälsa eller folkhälsovetenskap.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en motiverad medarbetare med dokumenterad vetenskaplig erfarenhet inom ämnesområdet typ 2 diabetes. Vidare krav är erfarenhet av att arbeta i multi-kulturella miljöer och/eller med grupper som invandrat, detta för att uppnå bra kontakt med deltagare under interventionens genomförande. Dessutom måste du ha erfarenhet av att genomföra kvalitativa datainsamlingar.  

Du som söker måste också ha flytande kunskaper i svenska i tal och skrift, då datainsamlingen och generella kontakter kommer ske på svenska. Vidare måste du även ha mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Meriterande kvalifikationer är erfarenhet av att arbeta i verksamheter som kräver ett samarbete mellan landsting och kommun. Dessutom är det också önskvärt att du har erfarenhet av strategier för att mobilisera lokalsamhällen inom hälsa samt erfarenhet av att använda kvalitativa mjukvaror.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5556/2017
Kontakt
  • Helle Mölsted Alvesson, ansvarig inom projektet, Helle.Molsted-Alvesson@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-11-28
Sista ansökningsdag 2017-12-19

Tillbaka till lediga jobb