Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Rhen

Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 430 verksamma medarbetare, varav 100 doktorander, 50 postdoktorer och 26 professorer. Våra nyckelord är tvärvetenskaplighet, kliniskt förankrad grundforskning samt nationellt och internationellt samarbete.

Avdelning
Enheten den tilltänkta postdoktorn skall arbeta vid inriktar sig på molekylära mekanismer vilka styr bakteriell infektionspatogenes, särskilt vid persistent bakterieinfektion genom att använda bakterien Salmonella enterica som modell.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar odling och hantering av patogena bakterier, basala molekylärbiologiska metoder, infektionsmodeller, samt storskalig sekvensering, datahantering och statistisk analys av erhållet sekvensdata.

Bör noteras att infektionsförsök och isolering av nukleinsyra kommer att utföras vid Umeå Universitet.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Ytterom allmänna kvalifikationer, krävs praktisk erfarenhet i isolering och hantering av nukleinsyror (DNA, RNA, mutagenes, PCR och molekylär kloning, storskalig sekvensering), isolering och analys av protein (gel elektrofores, blottningsmetoder, röntgenkristallografi), erfarenhet av att odla och infektera eukaryota celler, samt påvisad förmåga att kunna publicera, eller bidra till accepterade, vetenskapliga uppsatser i välrenommerade tidskrifter.

Mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigareakademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samtkommittéarbete.
  2. En komplett publikationslista.

  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida).

  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

  5. Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4298/2017
Kontakt
  • Mikael Rhen, professor, Mikael.Rhen@ki.se
Facklig företrädare
  • Nasrin Bavand-Chobot, OFR, Nasrin.Bavand@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Daisy Hjelmqvist, daisy.hjelmqvist@ki.se
Publicerat 2017-09-26
Sista ansökningsdag 2018-01-03

Tillbaka till lediga jobb