Centrum för Innovativ Medicin (CIMED)

CIMED är en centrumbildning för klinisk forskning inom KI Campus Flemingsberg (http://cimed.ki.se/). Verksamheten sker i samverkan mellan KI och SLL och finansieras i sin helhet av landstinget. Den kliniska forskningen utförs inom verksamheten vid Karolinska Huddinge. Årligen utdelas ca 80 Mkr i bidragsmedel för klinisk forskning samt till infrastruktur som stödjer klinisk forskning.

Nu rekryteras en föreståndare för CIMED med 25 % tjänstgöringstid förlagd till någon av KIs institutioner vid campus Flemingsberg. Till föreståndarens uppgifter hör att bereda processen för utlysningar av anslagsmedel, hantera tillsättning av granskningskommitte samt administration av budgetering och redovisning av forskningsmedel inom ramen för verksamheten. Föreståndaren ansvarar också för vetenskaplig uppföljning, kommunikation om den av centret finansierade verksamheten samt att minst en gång årligen samla bidragsmottagare för vetenskapligt utbyte mellan finansierad projekt. Som administrativt stöd ges tillgång till en halvtids forskningssekreterare/handläggare. Föreståndaren rapporterar till styrelsen för CIMED samt till vederbörande institutionsledning.

Sökande skall vara en kliniskt förankrad och välmeriterad forskare verksam vid Campus Flemingsberg. Ett brett kontaktnät, nationellt och internationellt, inom klinisk forskning liksom vana vid forskningsadministration och budgethantering förutses. Kännedom om och vana vid de olika ledningssystemen för Karolinska Universitetssjukhuset samt för Karolinska Institutet ses som särskilt meriterande.

Frågor om uppdraget kan ställas till: Karin Dahlman-Wright (Prorektor Karolinska Institutet), nås via Amélie Theorell, tfn 08 524 86764, och Peter Lönnroth (ordf styrelsen CIMED) tfn: 0705-640867.

Intresseanmälan innefattande en motivering till intresse för uppdraget liksom en kort CV (2 A4 sidor) skickas till Amélie Theorell (Amelie.Theorell@ki.se) och skall vara inkomna senast 31 Oktober, 2017.

Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer
Sista ansökningsdag 2017-10-31

Tillbaka till lediga jobb